OWO koos voor een opleidingstraject van Schulinck Opleidingen

“Door Schulinck Opleidingen hebben we de kennis in huis. Nu is het een kwestie van oefenen!”

OWO is de intergemeentelijke samenwerking tussen de zelfstandige Friese plattelandsgemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Drie gemeenten met een eigen identiteit, die door samen te werken meer bereiken. Activiteiten die buiten het zicht van de ongeveer 80.000 inwoners van de OWO-gemeenten vallen, zoals Bedrijfsvoering, VTH en Beheer & Registratie, worden gezamenlijk uitgevoerd. Om de medewerkers voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet, kozen de OWO-gemeenten voor een gezamenlijk opleidingstraject van Schulinck Opleidingen.

De OWO-gemeenten werken op het gebied van het omgevingsrecht samen waar dat kan. Ook bij de voorbereiding op de Omgevingswet trekken ze gezamenlijk op. Sommige onderwerpen, zoals de totstandkoming van de omgevingsvisie, zijn gelinkt aan de moedergemeenten zelf en worden door de eigen ambtenaren opgepakt. Aangezien de medewerkers van de verschillende gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet over dezelfde kennis moeten beschikken, werd een leerplatform opgezet voor de OWO-gemeenten en hun gemeenschappelijke afdeling VTH. Cindy Freese, programmamanager voor de implementatie van de Omgevingswet bij OWO en VTH, Hillie Kroes, P&O adviseur bij gemeente Ooststellingwerf en Anita Oosting, medewerker HR bij Ooststellingwerf, waren hierbij nauw betrokken.

Op zoek naar een opleider

Nu de Omgevingswet definitief op 1 januari 2024 in werking treedt, is het belangrijk dat de medewerkers zo goed mogelijk worden voorbereid. Programmamanager Freese vertelt: “We hebben veelvuldig met de drie HRM’ers van de moedergemeenten en de twee programmamanagers overlegd, waarbij de centrale vraag was: welke leerbehoefte is er? Door alle teamleiders van de teams die te maken krijgen met de Omgevingswet hebben we een lijst laten opstellen met de kennis die nodig is om de wet naar behoren te gaan uitvoeren. We zagen dat teams op zoek waren naar kennis op hun eigen vakgebied, maar er waren ook veel overlappende vragen. Onze gezamenlijke VTH-afdeling bleek ook grotendeels dezelfde vragen en behoeften te hebben, zodat we de VTH-medewerkers in de opleiding konden mixen met de overige medewerkers. Door alles met elkaar te vergelijken kregen we inzicht in wat we precies nodig hadden. Toen zijn we op zoek gegaan naar een opleider die dat kon bieden.”

Goede voorbereiding van de medewerkers

OWO heeft in Friesland veel contacten met HRM’ers van andere gemeenten en samenwerkingsverbanden. “We hoorden van Noardeast Fryslân dat zij enthousiast waren over het opleidingstraject dat zij op dat moment met Schulinck deden,” zegt P&O adviseur Kroes. “Zo zijn wij geïnteresseerd geraakt. We hebben nog twee andere aanbieders bekeken, maar zijn toen met Schulinck in zee gegaan.” Freese vult aan: “We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk geoefend gaat worden voordat de wet in werking treedt. Daarom hebben we de opleidingen vanaf het najaar van 2022 tot en met het voorjaar van 2023 laten plaatsvinden, zodat iedereen de rest van het jaar heeft om het geleerde te kunnen toepassen en ermee te oefenen. Op die manier zijn de medewerkers straks goed voorbereid.”

Voor elke groep de juiste kennis

Alle medewerkers van de OWO-gemeenten gaan iets merken van de Omgevingswet, de één veel meer dan de ander. De medewerkers die veel met de wet te maken gaan krijgen, werden in groepen verdeeld: juristen, RO medewerkers, het MT, het gemeentebestuur, enzovoort. “Die groepen hebben we eerst samengesteld en daarbij hebben we bepaald welke kennis nodig is voor welke groep,” legt Kroes uit. “Alle medewerkers die zijdelings met de wet te maken gaan krijgen, konden zich opgeven voor een basismodule, zodat ze weten wat er aankomt en wat de invloed daarvan op hun werk zal zijn.”

Programma met 13 modules

Aan Schulinck werd uitgelegd wat precies de bedoeling was: de groepen mensen, de aantallen en de kennis die elke groep nodig had. Schulinck schreef vervolgens een programma met 13 modules, van algemene kennis tot specifieke onderwerpen. Voor de uitvoering van de training werd gekozen voor incompany dagen. Kroes: “Het is belangrijk dat iedereen de benodigde kennis heeft, dus we wilden dat iedereen de voor hem of haar bedoelde training ook echt volgde. Door de trainingen in één van de OWO gemeenten of bij VTH in Gorredijk te organiseren, maakten we het zo laagdrempelig mogelijk. De docenten - steeds iemand die gespecialiseerd is in het onderwerp van die dag - kwamen op de afgesproken dagen naar Friesland.”

Een heel andere manier van werken

De grootste uitdaging bij de invoering van de Omgevingswet zit niet eens zozeer in de kennis van de wet, weten ze bij OWO. “Eigenlijk veranderen er drie pijlers,” zegt Kroes. Er is nieuwe wet- en regelgeving, die soms op andere plekken moet worden gezocht en medewerkers moeten gaan werken met een nieuw digitaal systeem. Maar wat het lastigste is, is de andere manier van werken.” Freese vult aan: “Dat alle omgevingsvergunningen straks binnen 8 weken verleend moeten worden, vergt van mensen een heel andere aanpak, veel meer in de voorfase. Het vergt andere vaardigheden van onze medewerkers. Dat is in de training ook uitgebreid aan bod gekomen.”

Op tijd en proactief

HR-medewerker Oosting verzorgde de planning voor de modules in nauw overleg met haar vaste aanspreekpunt bij Schulinck. Data, trainer, locatie, cursusmaterialen, uitnodigingen voor de deelnemers… alles verliep met grote precisie. “Alles en iedereen was op tijd en proactief,” zegt Oosting. “Ik heb eigenlijk helemaal geen negatieve puntjes.” Freese had voorafgaand aan elke cursusdag een intake met de betreffende docent: wat speelt er in de gemeente op dat specifieke onderwerp, waar ligt de focus op, welke voorbeelden kunnen we bespreken? “Zo was het voor de deelnemers heel herkenbaar, “ zegt ze. “De deelnemers brachten overigens zelf ook casussen in.”

Lof voor de docenten

OWO sluit het opleidingstraject met een tevreden gevoel af. “Voor de docenten waren er alleen maar lovende woorden vanuit de deelnemers,” zegt Kroes. “Hun vakkennis, de overdracht van de kennis, de interactie en het inspelen op actuele casussen werden genoemd als heel positief. Hierdoor vonden de cursisten het interessant om de trainingen te volgen en hebben ze het idee dat ze de kennis in huis hebben. Nu is het een kwestie van oefenen met concrete casussen binnen de pilot Omgevingswet die al voor de trainingen was gestart, als voorbereiding op 1 januari 2024.” Freese: “We hebben geen centraal OWO-opleidingsplan, we hadden de krachten speciaal gebundeld voor de Omgevingswet. De meeste teamleiders organiseren de opleidingen voor hun teams zelf. Maar mocht er weer zoiets groots zijn, dan zullen we zeker weer contact opnemen met Schulinck.”

Meer informatie over onze opleidingen?

Bekijk hier het aanbod opleidingen over de Omgevingswet of neem contact op met Joyce Teurlincx.

OWO koos voor een opleidingstraject van Schulinck Opleidingen