Gemeente Ridderkerk vertrouwt op Grip op Wmo

“Meedoen in de maatschappij staat bij ons centraal”

De gemeente Ridderkerk is een vergrijzende gemeente in de provincie Zuid-Holland. Van de 45.000 inwoners zijn het vooral de ouderen die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de gemeentelijke taken met betrekking tot de Wmo accuraat te kunnen uitvoeren, maakt Ridderkerk gebruik van Grip op Wmo van Schulinck.

De gemeente Ridderkerk heeft in de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt in het denken over de Wmo. “De Wmo is een participatiewet,” vertelt beleidsmedewerker Miranda van Duijn, “en daarom stellen we zelfredzaamheid en het kunnenmeedoen in de maatschappij voorop. We denken minder claimgericht en kijken meer naar wat het eigen netwerk van een cliënt kan betekenen.” Die kanteling in denken heeft ook gevolgen voor het beleid van de gemeente, dat in samenwerking met de Ridderkerkse Wmo Adviesraad – de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht - en op onderdelen ook in overleg met andere maatschappelijke partners - wordt bepaald. Grip op Wmo biedt daarbij juridische ondersteuning.

Naslagwerk en informatiebron

Ridderkerk werkt vanaf begin 2006 met Grip op Wmo, later dat jaar werd ook het eigen beleid van de gemeente in de online kennisbank verwerkt. Hoe de keuze voor Grip op Wmo tot stand is gekomen, is na zeven jaar moeilijk te achterhalen. “Het is er en het werkt,” vat Van Duijn de situatie bondig samen. “Schulinck is bekend en Grip op Wmo is een toegankelijk systeem. Het wordt gebruikt als naslagwerk en informatiebron.” Er wordt in de kennisbank gezocht naar jurisprudentie, (op handen zijnde) aanpassingen in de wetgeving en de nities van begrippen. Voor beleidsmedewerker Van Duijn is ook het wekelijkse product nieuws met de laatste wet- en regelgeving, die de gemeente als Grip op Wmo abonnee van Schulinck ontvangt, interessant.

Rechtszaken voorkomen

Het eigen beleid van de gemeente, dat in Grip op Wmo wordt opgenomen, wordt eerst door Schulinck getoetst. Van Duijn: “Schulinck is erg goed op de hoogte van de laatste jurisprudentie en regelgeving. Hoe dat vertaald moet worden naar beleid, is vakwerk. Daar moet je je als gemeente niet aan willen branden. Wat de gemeente in een verordening zet, moet consistent en consequent worden doorvertaald. Het is fi jn om daarbij ondersteuning te krijgen.”

Dat de gemeente met bezuinigingen te maken heeft, is een extra reden om regelmatig contact te houden met Schulinck. De Wmo is een kaderwet en de gemeente probeert binnen de ruimte die ze krijgt daaraan een eigen invulling te geven. Veel zaken zijn door de wetgever echter zo algemeen geformuleerd dat interpretatie lastig is.

De kennis van de toegankelijke Schulinck inhoudelijke helpdesk is dan onontbeerlijk om rechtszaken te voorkomen. “Het Rijk kan daarin veel duidelijker zijn,” vindt Van Duijn. “Dat scheelt landelijk veel procedures en daarmee geld. Geld dat hard nodig is voor de kwetsbare burgers in onze maatschappij.

Up-to-date informatie

Het cliëntenbestand van de Ridderkerkse Wmo is, wanneer je dit verrekend met de vergrijzing, al jaren redelijk stabiel. De cliënten hebben er uiteraard belang bij dat de ondersteuning goed is geregeld. Werken met een eigen handboek lijkt de gemeente dan ook geen goed idee. “Dan loop je achter de feiten aan,” vindt Van Duijn. “Grip op Wmo wordt bijna dagelijks ververst, zodat we altijd up-to-date informatie hebben. Dat is fi jn.

De burgers merken natuurlijk niet met welk systeem we werken, wel kunnen ze dankzij Grip op Wmo rekenen op een klantgerichte, duidelijke en accurate benadering. Waarbij we, zoals gezegd, wel een mentaliteits- verandering proberen te bewerkstelligen.”

“Grip op Wmo wordt bijna dagelijks ververst, zodat we altijd up-to-date informatie hebben.”

Speelruimte binnen de Wmo

De gemeente Ridderkerk ervaart de samenwerking met Schulinck als positief. Met name over de goede terugkoppeling is de gemeente tevreden. Met één vraag worstelt de gemeente nog, een vraag die Van Duijn graag door Schulinck binnen Grip op Wmo beantwoord zou zien. “Ik zou graag vanuit juridisch perspectief horen welke speelruimte we hebben als gemeente, als we uitgaan van een gekantelde manier van werken,” zegt ze. “Neem bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp binnen de Wmo. Het resultaat moet zijn: een schoon huis. Maar wat is schoon? Moet de hulp dan wekelijks het hele huis poetsen? Dat kan met de bezuinigingen niet meer, maar tegelijk heeft de gemeente wel een compensatieplicht. Dat gaat wringen.

“Graag zouden we vanuit juridisch oogpunt advies krijgen wat de mogelijkheden zijn. Dat zou ook fi jn zijn voor de cliënten, die krijgen dan sneller te horen wat de gemeente wel en niet voor hen kan betekenen.”

Deze vraag is inmiddels door Schulinck in behandeling genomen.

Wheelchair

Wilt u meer weten over Grip op Wmo?

Kijk op https://www.schulinck.nl/gripopwmo of neem contact op met accountmanagement.

Modules ter uitbreiding

Wanneer u al beschikt over een ‘Grip op’-abonnement, kunt u dit uitbreiden met een of meer efficiënte modules. Zo bent u steeds volledig op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Image description