Gemeente Haarlem maakt gebruik van Grip op Wmo

“Voor de klanten betekent Grip op Wmo dat zij een hogere kwaliteit van beschikkingen en besluitvorming krijgen.”

Haarlem, de hoofdstad van de provincie Noord-Holland, behoort tot de middelgrote steden in de Randstad. De gemeente telt een kleine 160.000 inwoners, waarvan er zo’n 10.000 gebruik maken van de Wmo. Haarlem streeft naar een zo goed mogelijke ondersteuning van deze Wmo klanten en maakt daarom gebruik van Grip op Wmo van Schulinck.

Hoe lang de gemeente Haarlem al gebruik maakt van Grip op Wmo kan Gerwin Nijland, Beleidsmedewerker Wmovoorzieningen van de afdeling Sociale Zaken in Haarlem, niet precies vertellen. Wel dat de gemeente al ruim voor de transitie met het digitale handboek werkte. “Voor we op zoek gingen naar een handboek hadden we eigenlijk niets. Als de medewerkers een vraag of probleem hadden vroegen ze het aan beleidsmedewerkers en die zochten het uit. We hadden op een gegeven moment echt behoefte aan een duidelijk handboek met daarin ook jurisprudentie en bij voorkeur ons eigen beleid. Ook hadden we behoefte aan een helpdesk waar gespecialiseerde juristen zitten die ons raad kunnen geven. We hebben aanbiedingen van verschillende partijen bekeken, maar de combinatie handboek/helpdesk vonden we bij Schulinck het beste. Ook vonden we de service en de mogelijkheden bij Schulinck beter dan bij andere aanbieders. Vandaar dat we hebben gekozen voor Grip op Wmo.”

Soepele implementatie

De implementatie van Grip op Wmo verliep soepel, vindt Nijland. Iedereen was er van meet af aan enthousiast over. In het totaal kregen zo’n 80 mensen toegang tot Grip op Wmo: casemanagers, medewerkers van juridische zaken en van de bezwarencommissie, maar ook mensen die zich bezighouden met de Participatiewet en de Jeugdwet. Nijland: “Omdat we voor Grip op eigenlijk niets hadden dat we konden raadplegen, wilden de medewerkers graag met het nieuwe systeem werken. Schulinck nam regelmatig contact met ons op. Niet alleen om te vragen wat de ervaringen waren en of ze nog konden helpen, maar ook om nieuwe mogelijkheden toe te lichten. We laten door Schulinck bijvoorbeeld ook ons eigen beleid in Grip op zetten.”

“We laten door Schulinck bijvoorbeeld ook ons eigen beleid in Grip op zetten”

Helpdesk voor ingewikkelde casussen

De transitie in 2015 verliep bij de gemeente Haarlem goed. “De nieuwe voorzieningen zijn goed geland,” zegt Nijland. “Nu het sociaal domein bij de gemeente ligt, is Grip op Wmo extra waardevol. We hebben snel de juiste informatie, ook door de gemakkelijke zoekfunctie in Grip op Wmo. Met ingewikkelde casussen worden we ondersteund door de helpdesk. Schulinck werkt landelijk en heeft veel expertise en kennis. Vaak heeft een situatie als waar wij op dat moment mee zitten zich al voorgedaan in een andere gemeente. Schulinck kan ons goed informeren hoe we met die situatie verder moeten. Voor de klanten betekent dat dat zij een hogere kwaliteit van beschikkingen en besluitvorming krijgen. Of je dat merkt aan het aantal bezwaren? Nee, dat is niet de graadmeter. Wij veranderen het gemeentelijke beleid wel eens en mensen ervaren dat soms als achteruitgang. Dat levert bezwaren op maar dat staat los van Grip op Wmo.”

Meerwaarde van Grip op

De gemeente Haarlem wil maatwerk bieden aan de klanten. “Dat is ook de wettelijke opdracht,” zegt Nijland. “Iedereen moet kunnen participeren en meedoen naar vermogen. Dat proberen we als gemeente zo goed mogelijk in te vullen. We hebben goed opgeleide mensen en kunnen en weten veel dingen zelf. We zijn een grote gemeente met veel ervaring maar door die grootte krijg je ook te maken met ingewikkelde zaken. Daar waar we iets niet weten, zoeken we in Grip op of leggen we het voor aan Schulinck. Dat is de meerwaarde van Grip op Wmo. De helpdesk wordt vooral benaderd met complexe casussen, waar we zelf niet uitkomen. Is iets algemeen gebruikelijk of niet? Moet iets worden gecompenseerd of niet? Hoe is de afbakening met de zorgverzekeringswet precies geregeld? De antwoorden die we van de helpdesk krijgen zijn snel en goed. Een enkele keer moeten we nog terug reageren met extra informatie.”

“Daar waar we iets niet weten, zoeken we in Grip op of leggen we het voor aan Schulinck. Dat is de meerwaarde van Grip op Wmo.”

Mogelijkheden

De gemeente gebruikt naast Grip op Wmo ook Grip op Participatiewet en Grip op Jeugd. “Al die werkgebieden behandelen wij nog apart met gespecialiseerde casemanagers,” zegt Nijland. Nadelen aan de Grip op producten ziet hij eigenlijk niet. “Nee, ik zie vooral mogelijkheden!”

Modules ter uitbreiding

Wanneer u al beschikt over een ‘Grip op’-abonnement, kunt u dit uitbreiden met een of meer efficiënte modules. Zo bent u steeds volledig op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Image description