Gemeente Diemen: Grip op Participatiewet is voor ons onmisbaar

Gemeente Diemen: “Grip op Participatiewet is onmisbaar voor ons werk.”

Bij de gemeente Diemen staat de burger centraal. Hij – of zij – moet erop kunnen vertrouwen dat de lokale overheid rekening houdt met zijn belangen. De gemeente streeft er dan ook naar het beleid zo transparant te maken, dat het door de burger wordt begrepen. Goede en actuele informatie helpt daarbij. Het actieve Team Sociale Zaken van Diemen werkt dan ook graag met Grip op Participatiewet van Schulinck.

In de eerste maanden van 2013 is het aantal Wet Werk en Bijstand (WWB)-aanvragen in Diemen met maar liefst 62% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Waar burgers die hun baan verloren in het verleden vaak nog vóórdat de maximale termijn van hun WW uitkering was bereikt een nieuwe baan vonden, is dat door de crisis nu niet meer het geval. Een tweede groep nieuwe WWB-ers bestaat uit jongeren, die na hun studie niet aan het werk komen.

Onmisbare kennisbank

Voor Diemen is Grip op Participatiewet onmisbaar bij het behandelen van de stroom nieuwe WWB aanvragen. De gemeente werkte in een ver verleden met een papieren handboek dat met een medewerker was meegekomen vanuit een andere gemeente, maar maakt inmiddels al twaalf jaar gebruik van Grip op WWB/Participatiewet. Al even lang is ook het eigen beleid van de gemeente Diemen daarin opgenomen. Binnen de organisatie werken zo’n vijftien mensen met de kennisbank: participatiecoaches, administratieve krachten, beleidsmedewerkers en medewerkers juridische zaken. Participatiecoach Maria Molinas is één van hen. Zij behandelt onder andere nieuwe aanvragen WWB. “Grip op Participatiewet wordt gebruikt voor alle nieuwe aanvragen WWB,” vertelt zij. “Door de complete combinatie van wetteksten, toelichting op de wet en het eigen beleid van de gemeente kunnen we een aanvraag snel en accuraat afhandelen. We hebben de juiste informatie voorhanden, die we kunnen meenemen in de argumentatie bij het beoordelen van een aanvraag. Dat is onmisbaar voor ons werk. Als we die informatie her en der zouden moeten zoeken, zou de klant langer moeten wachten op een waarschijnlijk minder precieze uitspraak.

Grip op Participatiewet

De klant heeft er dus zeker baat bij dat wij werken met Grip op Participatiewet. De kennisbank sluit precies aan op onze doelstelling om de klant centraal te stellen.”

Eigen beleid

Het Participatiewet-beleid van de gemeente gaat – vanzelfsprekend – mee met het landelijke beleid. Het eigen beleid van Diemen bestaat vooral op het gebied van armoedebeleid - participatiekostenregeling voor kinderen, bijdragen bij identiteitsbewijzen, computerregeling voor brugklaskinderen en duurzame gebruiksgoederen voor 65plussers. En tenslotte op het gebied van langdurigheids-toeslagen, waarin de gemeente een positieve prikkel heeft opgenomen voor mensen die zelf gedeeltelijk voor hun inkomen zorgen. Dat gemeentelijke beleid is redelijk constant, maar zou na de gemeenteraadverkiezingen met een andere politieke wind ook weer kunnen veranderen. Nieuwe verordeningen worden door Schulinck gecheckt en bij het eigen beleid van de gemeente in Grip op Participatiewet gezet. Kleinere ‘onderhoudsmutaties’ worden door een beleidsmedewerker zelf gedaan. Omdat het landelijke beleid in Grip op Participatiewet steeds wordt aangepast door Schulinck, heeft de gemeente de zekerheid dat alle informatie die te vinden is in de kennisbank de meest actuele informatie is die er op dat moment is. “Dat vertrouwen moeten we ook hebben, anders kunnen we ons werk niet goed doen,” vindt Molinas. “Gelukkig hebben we geen enkele reden om aan te nemen dat het niet zo is.”

Helpdesk

Bij het beoordelen van WWB aanvragen ontstaan vrijwel nooit vragen, die niet met Grip op Participatiewet kunnen worden beantwoord. Een enkele keer komt een participatiecoach voor een moeilijk vraagstuk te staan. In dat geval biedt de inhoudelijke helpdesk van Schulinck de oplossing. Met name bij bezwaar en beroep wordt met succes een beroep gedaan op de expertise van de juristen die de helpdesk bemannen. Kennisbank en helpdesk vormen zo een succesvolle combinatie. Nadelen heeft Grip op Participatiewet dan ook eigenlijk weinig, vinden ze bij de gemeente Diemen. “Als ik dan iets zoumoeten noemen: soms krijg ik bij het zoekennaar de juiste informatie eerst wat anderemogelijkheden, voordat ik vind wat ik zoek,” zegt Molinas. “Dat komt denk ik door hoe Grip op Participatiewet is opgebouwd. Maar het is verder geen moeilijk te raadplegen kennisbank.”

Ambitie voor de toekomst

De gemeente Diemen is – net als de meeste Nederlandse gemeenten – aan het bezuinigen. Toch mag de dienstverlening aan de burger daar niet onder lijden, ook niet nu Team Sociale zaken een extra stroom aanvragen te verwerkenkrijgt. Regelmatig overleg binnen het team moetzorgen voor tijdige bijsturing op de werkvloer. Molinas: “Onze ambitie blijft om een goede dienstverlening aan de klant te leveren. Grip op Participatiewet zal ons daarbij blijven ondersteunen; we zijn uiterst tevreden over hoe de kennisbank werkt. Onze tip voor Schulinck is dan ook: houd het simpel en concreet!”

Wilt u meer weten over Grip op Participatiewet van Schulinck?

Kijk op www.schulinck.nl/gripopparticipatiewet of neem contact op met accountmanagement.

Modules ter uitbreiding

Wanneer u al beschikt over een ‘Grip op’-abonnement, kunt u dit uitbreiden met een of meer efficiënte modules. Zo bent u steeds volledig op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Image description