Gemeente Woudenberg kiest voor Schulinck Omgevingsrecht

“Beleidsstukken samenbrengen om ze intern te kunnen ontsluiten: daarom hebben we gekozen voor deze online kennisbank.”

In het midden van het land ligt de Utrechtse gemeente Woudenberg. Het dorp bestond vroeger voornamelijk uit boeren, ambachtslieden en arbeiders. Vanwege de gunstige ligging zijn er tegenwoordig juist veel transportbedrijven gevestigd en wonen er veel forenzen. Met de nieuwe Omgevingswet in het achterhoofd koos de gemeente voor Schulinck Omgevingsrecht.

Anders dan veel fusiegemeenten ziet Woudenberg de Omgevingswet met vertrouwen tegemoet. “We hebben nooit een heel versnipperd beleid gehad,” vertelt beleidsadviseur Ruimtelijk Ordening Karen Kuperus. “Dat is het voordeel van één kern die nooit een herindeling heeft meegemaakt, alsook een kleine gemeentelijke organisatie waarin beleid maken en vergunningverlening altijd dicht bij elkaar hebben gezeten. Dat we hebben gekozen voor Schulinck Omgevingsrecht heeft voornamelijk te maken met het feit dat we alle beleidsstukken zo efficiënt mogelijk wilden samenbrengen, om ze intern te kunnen ontsluiten.”

Betere voorbereiding

Voordat Woudenberg gebruik ging maken van de online kennisbank, had de gemeente een abonnement bij een andere uitgever. Daarnaast werd er veel gegoogeld. “We hebben toen een demo gekregen,” herinnert Senior Medewerker Documentaire Informatie Voorziening Annet Uithof zich. “De gemeente werkte al naar tevredenheid met Schulinck Wmo, dus helemaal onbekend waren we niet.” Kuperus vult aan: “De demo kwam op het goede moment. Wij waren bezig met de vraag hoe we het beleid dat er was, konden ontsluiten. Schulinck Omgevingsrecht, waarin ook jurisprudentie was opgenomen, leek dat te kunnen."

Centrale vraagbaak

Na nog een demo, waarbij een grotere groep gemeenteambtenaren aanwezig was, werd de knoop doorgehakt. In februari 2018 ging Woudenberg over tot aanschaf van de online kennisbank. “Het prettige was ook dat het gemeentelijk beleid erin kon komen te staan,” zegt Uithof.

Kuperus: “De digitale beleidsdocumenten die wij hadden, waren bij het anders insteken van onze website gesneuveld en daarmee ook onze centrale vraagbaak. We waren het net weer bij elkaar aan het brengen, toen de demo langskwam.”

Systemen op orde

De gemeente is momenteel aan het inventariseren wat er moet veranderen voor de nieuwe Omgevingswet in 2022 wordt ingevoerd. “Bij de invoering van de WABO viel het voor een gemeente met onze schaal mee,” zegt Kuperus, “ook omdat onze medewerkers al integraal met elkaar werken. Zo zien we het voor de Omgevingswet ook. We moeten er vooral voor zorgen dat de systemen op orde zijn. Dat betekent dat het Rijk het landelijk goed moet aanleveren en dan kijken wij wat we aan processen moeten inrichten.”

Woudenberg heeft er bewust voor gekozen het beleid op orde te maken, maar nog geen omgevingsvisies te maken. “Dat doen we pas als iedereen weet hoe het moet. Datzelfde geldt voor een omgevingsplan. We passen nu alles aan en daar zijn we ver mee. Verder is het wachten tot we echt die slag naar werkprocessen kunnen maken. Het integraal denken zit er al in, we moeten de werkprocessen alleen nog bijslijpen.”

Toegang tot de kennisbank

Hoewel de Omgevingswet op dit moment nog niet voor alle functiegroepen urgent is, heeft Uithof iedereen die in de toekomst met Schulinck Omgevingsrecht gaat werken er al toegang tot gegeven. “Fijn is dat het niet uitmaakt hoeveel mensen je toevoegt aan de online kennisbank. Je neemt een abonnement op de grootte van je gemeente en dan kun je toevoegen wie je wilt en mis je geen functies."

Uithof: “Er is een instructie geweest voor iedereen die de online kennisbank zou kunnen gaan gebruiken. Nieuwe medewerkers voeg ik toe en als ze uitleg willen, ga ik even naast ze zitten. Als mensen iets niet kunnen vinden, komen ze ook naar mij. Dat gebeurt niet veel, want eigenlijk wijst het zich vanzelf.” Kuperus: “En als mensen inhoudelijke vragen hebben en ze kunnen het antwoord niet vinden, dan hebben we de Schulinck juridische helpdesk. De keren dat collega’s hebben gebeld waren ze heel tevreden. Vooral dat je kunt doorvragen is heel fijn, je kunt echt even sparren.”

Actueel, betrouwbaar en positief

Vooruitlopend op de Omgevingswet is de gemeente het beleid aan het opschonen: actualiseren, schrappen wat niet meer van toepassing is, en wat wel actueel is in de online kennisbank zetten. “In het begin heeft Wolters Kluwer in één keer veel beleid in het systeem gezet,” zegt Uithof. “Als er nu nieuw beleid is, doe ik dat zelf. Lukt dat niet, dan helpen zij mij. Ik vind de samenwerking met Wolters Kluwer heel positief. Er wordt snel gereageerd, ze zijn helder in de antwoorden en het systeem is altijd toegankelijk.” Kuperus: “Ze zijn ook duidelijk in hoeveel tijd ze ergens voor nodig hebben en dat gebeurt dan ook zo. Ze doen wat ze zeggen. Al met al hebben we met Schulinck Omgevingsrecht een actuele en betrouwbare kennisbank.” Uithof: “Kortom: wij zijn positief. En dat zijn we echt niet over alles!”

Wilt u meer weten over Schulinck Omgevingsrecht?

Kijk op www.schulinck.nl/kennisbanken/schulinckomgevingsrecht of neem contact op met het accountmanagement.

Gemeente Woudenberg kiest voor Schulinck Omgevingsrecht