Gemeente Woudenberg kiest voor Schulinck Omgevingsrecht

“Beleidsstukken samenbrengen om ze intern te kunnen ontsluiten: daarom hebben we gekozen voor deze online kennisbank.”

In het midden van het land ligt de Utrechtse gemeente Woudenberg. De gemeente heeft een dorpskern met ruim 13.000 inwoners en een groot buitengebied, bestaande uit deels Utrechtse Heuvelrug en deels Gelderse Vallei. Het dorp is gegroeid vanuit een agrarische kern en bestond vroeger voornamelijk uit boeren, ambachtslieden en arbeiders. Vanwege de gunstige ligging zijn er in Woudenberg tegenwoordig veel transportbedrijven gevestigd en wonen er veel forenzen. Met de nieuwe Omgevingswet in het achterhoofd koos de gemeente voor Schulinck Omgevingsrecht.

Koppeling met online kennisbank

Omdat Kloos bij haar komst de Participatiewet niet kende werd een nieuwe werkverdeling gemaakt met haar collega Anke Lansink, eveneens juridisch medewerker. Lansink draagt zorg voor de juridische ondersteuning voor het hele sociaal domein, maar voornamelijk Participatiewet en Jeugdwet én de interne controle voor participatiewet. Kloos doet hetzelfde, maar dan met nadruk op Jeugd en Wmo. Lansink: “Samen zijn we toen gaan kijken naar de werkprocessen en of we wel moesten doorgaan met het oude programma.” Kloos: “We zijn ons gaan verdiepen in wat er op de markt was en hadden uiteindelijk de keuze uit een programma van een concurrent en Wolters KLuwer. We hebben beide bekeken en Zicht op leek te hebben wat wij dachten nodig te hebben. Zeker ook omdat het goed aansloot op Schulinck. De koppeling met Schulinck was dan ook van doorslaggevend belang bij de keuze voor Zicht op, boven het programma van de concurrent.” Lansink vult aan: “Je kunt inhoudelijk steeds doorklikken, de programma’s horen echt bij elkaar. Het is breed opzetbaar, je kunt dingen aanvullen, analyseren en plannen uitdraaien.” Kloos: “Zicht op geeft mooie overzichten en de diagrammen die eruit komen, zijn overzichtelijk.”

Gemeente Woudenberg kiest voor Schulinck Omgevingsrecht