Gemeente Wierden gebruikt Schulinck Jeugd

“Als we in deze online kennisbank kijken, missen we niets!”

De Twentse gemeente Wierden is een dorp met iets minder dan 24.000 inwoners, in de buurt van Almelo. Een trouwe gemeente die doet wat het Rijk voorschrijft, aldus juridisch medewerker Dick van Losser. Toen het Rijk de Jeugdzorg bij de gemeenten neerlegde, ging Wierden er dan ook serieus mee aan de slag. De keuze voor Schulinck Jeugd maakte deel uit van een geslaagde transitie.

De gemeente Wierden besloot in 2014, in voorbereiding op het overnemen van de Jeugdzorg, tot twee concrete stappen: een pilot en een interne reorganisatie. Binnen de pilot werd een medewerkster van Bureau Jeugdzorg gestationeerd bij de gemeente. Zij deed haar werk samen met de Wmo consulenten, zodat zij hun expertise konden delen. Tegelijk werd er gereorganiseerd en werd er een regisseursteam samengesteld van zorgconsulenten. Zij kregen een werkplek in dezelfde ruimte, zodat doorlopend overleg mogelijk was.

Op 1 januari 2015 werd de pilot-medewerkster benoemd tot regisseur voor het onderdeel Jeugd binnen de gemeente. Zij kreeg vanaf dat moment versterking van een tweede collega van Bureau Jeugdzorg.

Keuze was snel gemaakt

Dick van Losser is juridisch medewerker werk, inkomen en zorg van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling binnen de gemeente Wierden. Zijn taak bestaat uit het tot uitvoering brengen van het gemeentelijk beleid: besluitvorming, bezwaar en beroep. Voor het regisseursteam fungeert hij als juridische vraagbaak. Daarnaast is hij belast met de inkoop van alle (kennis)producten en het contractbeheer daarvan.

Hij vertelt: “Jeugdzorg is een beleidsterrein wat nieuw was voor de gemeente. Omdat we al werkten met Schulinck Participatiewet en Wmo, was de keuze voor Schulinck Jeugd snel gemaakt. Zo hebben we het hele vakgebied bij elkaar. De eerste twee kennisbanken sluiten uitstekend aan bij het beheer van onze terreinen. Hadden we ze niet, dan zouden we met de huidige formatie het werk niet kunnen doen."

De vraag bij de gemeente was daarom niet ‘willen we Schulinck Jeugd?’ maar juist ‘hoe gaan we het financieren?’. "Het maakte dat we de online kennisbank nog niet tijdens de beleidsvorming hadden. Toen eenmaal het financiële probleem was opgelost, hebben we het gelijk besteld. Ook hebben we toen Wolters Kluwer ingeschakeld voor de verordeningen, de besluiten en de beleidsregels voor alle beleidsterreinen. Dat is een goede zet geweest, het is nu prima in orde.”

Wilt u meer weten over Schulinck Jeugd?

Voor meer informatie of een (gratis) proefabonnement, kijk op www.schulinck.nl/kennisbanken/schulinckjeugd of neem contact op met het accountmanagement.

Gemeente Wierden gebruikt Schulinck Jeugd