Gemeente Ridderkerk vertrouwt op Schulinck Wmo

“Meedoen in de maatschappij staat bij ons centraal”

De gemeente Ridderkerk is een vergrijzende gemeente in de provincie Zuid-Holland. Van de 45.000 inwoners zijn het vooral de ouderen die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de gemeentelijke taken met betrekking tot de Wmo accuraat te kunnen uitvoeren, maakt Ridderkerk gebruik van Schulinck Wmo.

De gemeente Ridderkerk heeft in de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt in het denken over de Wmo. “De Wmo is een participatiewet,” vertelt beleidsmedewerker Miranda van Duijn, “en daarom stellen we zelfredzaamheid en het kunnen meedoen in de maatschappij voorop. We denken minder claimgericht en kijken meer naar wat het eigen netwerk van een cliënt kan betekenen.” Die kanteling in denken heeft ook gevolgen voor het beleid van de gemeente, dat in samenwerking met de Ridderkerkse Wmo Adviesraad – de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht - en op onderdelen ook in overleg met andere maatschappelijke partners - wordt bepaald. Schulinck Wmo biedt daarbij juridische ondersteuning.

Naslagwerk en informatiebron

Ridderkerk werkt vanaf begin 2006 met de online kennisbank. Later dat jaar werd ook het eigen beleid van de gemeente in de online kennisbank verwerkt. Hoe de keuze voor de kennisbank destijds tot stand is gekomen, is na zeven jaar moeilijk te achterhalen. “Het is er en het werkt,” vat Van Duijn de situatie bondig samen. “Wolters Kluwer is bekend, het is een toegankelijk systeem en het wordt gebruikt als naslagwerk en informatiebron.” Er wordt in de kennisbank gezocht naar jurisprudentie, (op handen zijnde) aanpassingen in de wetgeving en de betekenis van begrippen. Voor beleidsmedewerker Van Duijn is ook het wekelijkse nieuws met de laatste wet- en regelgeving interessant.

Rechtszaken voorkomen

Het eigen beleid van de gemeente, dat in Schulinck Wmo wordt opgenomen, wordt eerst door Wolters Kluwer getoetst. Van Duijn: “Zij is erg goed op de hoogte van de laatste jurisprudentie en regelgeving. Hoe dat vertaald moet worden naar beleid, is vakwerk. Daar moet je je als gemeente niet aan willen branden. Wat de gemeente in een verordening zet, moet consistent en consequent worden doorvertaald. Het is fijn om daarbij ondersteuning te krijgen.”

Dat de gemeente met bezuinigingen te maken heeft, is een extra reden om regelmatig contact te houden met Wolters Kluwer. De Wmo is een kaderwet en de gemeente probeert binnen de ruimte die ze krijgt daaraan een eigen invulling te geven. Veel zaken zijn door de wetgever echter zo algemeen geformuleerd dat interpretatie lastig is.

De kennis van de Schulinck juridische helpdesk, die heel toegankelijk is, is dan onontbeerlijk om rechtszaken te voorkomen. “Het Rijk kan daarin veel duidelijker zijn,” vindt Van Duijn. “Dat scheelt landelijk veel procedures en daarmee geld. Geld dat hard nodig is voor de kwetsbare burgers in onze maatschappij."

Up-to-date informatie

Het cliëntenbestand van de Ridderkerkse Wmo is, wanneer je dit verrekend met de vergrijzing, al jaren redelijk stabiel. De cliënten hebben er uiteraard belang bij dat de ondersteuning goed is geregeld. Werken met een eigen handboek lijkt de gemeente dan ook geen goed idee. “Dan loop je achter de feiten aan,” vindt Van Duijn. “Schulinck Wmo wordt bijna dagelijks ververst, zodat we altijd up-to-date informatie hebben. Dat is fijn.

De burgers merken natuurlijk niet met welk systeem we werken, wel kunnen ze dankzij de online kennisbank rekenen op een klantgerichte, duidelijke en accurate benadering. Waarbij we, zoals gezegd, wel een mentaliteits- verandering proberen te bewerkstelligen.”

“Schulinck Wmo wordt bijna dagelijks ververst, zodat we altijd up-to-date informatie hebben.”

Speelruimte binnen de Wmo

De gemeente Ridderkerk ervaart de samenwerking met Wolters Kluwer als positief. Met name over de goede terugkoppeling is de gemeente tevreden. Met één vraag worstelt de gemeente nog, een vraag die Van Duijn graag binnen de online kennisbank beantwoord zou zien. “Ik zou graag vanuit juridisch perspectief horen welke speelruimte we hebben als gemeente, als we uitgaan van een gekantelde manier van werken,” zegt ze. “Neem bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp binnen de Wmo. Het resultaat moet zijn: een schoon huis. Maar wat is schoon? Moet de hulp dan wekelijks het hele huis poetsen? Dat kan met de bezuinigingen niet meer, maar tegelijk heeft de gemeente wel een compensatieplicht. Dat gaat wringen."

“Graag zouden we vanuit juridisch oogpunt advies krijgen wat de mogelijkheden zijn. Dat zou ook fijn zijn voor de cliënten, die krijgen dan sneller te horen wat de gemeente wel en niet voor hen kan betekenen.”

Deze vraag is inmiddels in behandeling genomen.

Wheelchair

Wilt u meer weten over Schulinck Wmo?

Kijk op https://www.schulinck.nl/schulinck-wmo of neem contact op met accountmanagement.

Gemeente Ridderkerk vertrouwt op Schulinck Wmo