Gemeente Kerkrade gebruikt Schulinck Omgevingsrecht

“De online kennisbank houdt ons een spiegel voor van wat er allemaal nog moet gebeuren voor de nieuwe Omgevingswet.”

De gemeente Kerkrade is met circa 46.000 inwoners de tweede stad van de regio Parkstad Limburg, een bestuurlijk samenwerkingsverband in de voormalige oostelijke mijnstreek. In voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 van kracht wordt, ging de gemeente in het voorjaar van 2017 werken met Schulinck Omgevingsrecht.

Bij de gemeente Kerkrade zijn het planoloog Erik Theunissen en juridisch planoloog Rolf Doveren die zich bezighouden met het in gebruik nemen van Schulinck Omgevingsrecht. Theunissen is daarbij beleidsmatig bezig, Doveren vertaalt het beleid in juridische regels. Voorheen was het beleid nogal versnipperd. Theunissen: “Het beleid stond vaak verspreid. Oudere documenten zaten nog in papieren archieven. Nieuwere documenten stonden vaker niet dan wel op de gemeentelijke website.” Doveren vult aan: “Meerdere collega’s hadden stukken in beheer en wisten waar die waren opgeborgen. Je moest dus echt weten waar je informatie kon halen. Vandaar de keuze voor Schulinck Omgevingsrecht.”

Theunissen: “Dankzij de online kennisbank kunnen we inzichtelijk maken wat er allemaal aan kennis is, en het staat ook nog eens allemaal in één gebruiksvriendelijk systeem. Dat is een groot voordeel. Verschillende collega’s binnen de gemeente houden zich maar met één thema bezig, zoals verkeer of bodem. In Schulinck Omgevingsrecht kunnen ze daar heel gemakkelijk op zoeken.”

Opschoonaktie

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het gemakkelijker om projecten te starten. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Voor gemeenten betekent de Omgevingswet dat moet worden geïnventariseerd welke bestaande documenten relevant zijn voor de nieuwe situatie.

“De Omgevingswet is qua onderwerpen wat ruimer dan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening,” vertelt Theunissen. “Je kijkt straks ook meer naar gezondheid, veiligheid, klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid.” Doveren: “Met de Omgevingswet is het de bedoeling dat je een behoorlijk grote opschoonaktie krijgt. En dat je het vooral naar buiten toe eenvoudiger maakt. Dat is een van de grootste uitdagingen voor ons. De inventarisatie van documenten doen wij zelf. Wolters Kluwer zet het vervolgens voor ons in de online kennisbank."

Omgevingsplannen

Op het moment dat de Omgevingswet wordt ingevoerd is er geen sprake meer van bestemmingsplannen. Die worden omgezet in omgevingsplannen. Theunissen: “Om een voorbeeld te geven: we hebben nu in Kerkrade meer dan 30 bestemmingsplannen. Dat wordt uiteindelijk één omgevingsplan. Veel overzichtelijker en uniformer en daarmee geeft het meer rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.”

Doveren: “Toch is er nog genoeg ruimte voor ons eigen beleid, maar je moet het wel goed motiveren. Hier in het zuiden van Limburg hebben we te maken met de vroegere mijnbouwwinning. De ondergrond is niet overal stabiel. Het kan zijn dat we daardoor extra beleid en regels moeten toepassen. Dat je niet overal maar standaard kan gaan bouwen maar dat er bijvoorbeeld extra onderzoek nodig is, of aanvullende bouwvoorschriften. Elke gemeente, elk gebied is weer anders. Door extra beleid toe te passen, wordt het meer maatwerk. Dat beleid is straks eenvoudig terug te vinden in Schulinck Omgevingsrecht.”

“De online kennisbank is een belangrijk hulpmiddel om straks een goed overzicht te hebben van wat er is, en wat moet worden aangepast.”

Tegenstrijdigheden uit het beleid halen

Kerkrade ziet de online kennisbank als een belangrijk hulpmiddel om straks een goed overzicht te hebben van wat er is, en wat moet worden aangepast. “Het is een soort bouwsteen om intern de zaken goed op orde te krijgen en in te kunnen spelen op de nieuwe omgevingsvisie, die door de Omgevingswet verplicht wordt,” zegt Theunissen. “Tegelijk kunnen we naar de burgers en ondernemers toe veel beter aangeven wat wel of niet kan in een bepaald gebied en wat de visie is. Op dit moment zijn regels vaak in strijd met elkaar en worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd. Dat die tegenstrijdigheden straks uit het beleid zijn, daar hebben de burgers veel baat bij.”

Doveren: “Fijn is ook dat je via het systeem vragen kunt stellen aan de Schulinck juridische helpdesk. Je krijgt een heel uitvoerig antwoord retour. Zo hadden we hier laatst twee verschillende meningen over een probleem. Dankzij hun advies, dat net iets meer gefundeerd was, konden we de knoop doorhakken. De burger is daarbij gebaat.”

“Fijn is ook dat je via het systeem vragen kunt stellen aan de Schulinck juridische helpdesk.”

Vragen en praktijkvoorbeelden

Hoe de gemeente Kerkrade zich voorbereidt op de nieuwe wet? “De helpdesk zien we als een vraagbaak waar je ook mee kunt sparren,” zegt Doveren. “Een soort centraal aanspreekpunt, dat uit den lande wordt gevoed met allerlei informatie betreffende de Omgevingswet en dat weer kan delen met haar klanten.” Theunissen: “De online kennisbank houdt ons wel een spiegel voor van hoe onze regelgeving op lokaal niveau eruit ziet en wat er allemaal nog moet gebeuren. De samenwerking verloopt goed. Ik moet eerlijk zeggen dat Wolters Kluwer daarin vaak het initiatief neemt. Bij ons schiet het er wel eens bij in.”

Wilt u meer weten over Schulinck Omgevingsrecht?

Kijk op schulinck.nl/schulinckomgevingsrecht of neem contact op met het accountmanagement.

Gemeente Kerkrade gebruikt Schulinck Omgevingsrecht