Gemeente Heerenveen gebruikt Schulinck Inburgering

“Krijg je er een nieuwe wet bij, dan moet je er ook een online kennisbank van Wolters Kluwer bij hebben. Zo simpel is het.”

De gemeente Heerenveen telt, inclusief de omliggende dorpen, ruim 50.000 inwoners en heeft zo'n 180 statushouders gehuisvest. Met de komst van de Participatieverklaring medio 2017 heeft Heerenveen Schulinck Inburgering in gebruik genomen.

"We werken bij de gemeente al jaren met Schulinck Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd en Wmo," vertelt Adviseur Kwaliteit Anita Boomstra. Zij is tevens projectleider van het project Integratie en Participatie Statushouders binnen de gemeente. "Toen we de Participatieverklaring als nieuwe, kleine taak erbij kregen, vond ik het belangrijk dat de informatie daarover voorhanden was. Bovendien moesten de uitvoerende medewerkers, in ons geval de mensen die de uitkering vaststellen en Klantmanagers Werk, er toegang toe hebben. Vandaar dat we Schulinck Inburgering hebben aangeschaft."

Volledigheid kennisbank is prettige gedachte

De online kennisbank bevat alle wet- en regelgeving op het gebied inburgering, maar ook jurisprudentie, nieuws en ontwikkelingen. "Deze volledigheid is een prettige gedachte. Want al is inburgering op dit moment een kleine gemeentelijke taak, in 2022 krijgt de gemeente weer de volledige regie over de inburgering van haar burgers.”

Als projectleider had Boomstra destijds de taak om de werkzaamheden rond de Participatieverklaring te implementeren. Inmiddels kunnen de klantmanagers er zelf mee uit de voeten. “We hebben ook toegang tot een systeem van DUO,” vertelt Boomstra. “DUO bepaalt namelijk nog steeds wie wel of niet het participatietraject moet volgen. Als professional hoef je op dit moment niet echt zelf na te denken, je wordt heel erg bediend."

Ondersteunt de professional

De noodzaak om Schulinck Inburgering te gebruiken is op dit moment nog niet heel groot bij de gemeente Heerenveen. "Als de uitvoering van de Wet inburgering weer bij ons terugkomt, zal dat anders zijn," legt Boomstra uit. "Het is een complexe wet met veel haken en ogen. Ik verwacht dat onze professionals er dan veel gebruik van gaan maken. Op dit moment zetten we er ook nog geen eigen beleid in. Daarvoor is het nog te klein. Daarbij is de Wet inburgering ook nog niet het vertrekpunt voor onze werkzaamheden. Vaker kijken we naar de Participatiewet. Desondanks wil ik wel gewoon goed op de hoogte worden gehouden over inburgering en dan is de online kennisbank voor mij als projectleider een heel goede informatiebron. Alles wat het voorschrijft passen we zo toe, maatwerk uitgezonderd. En het is er duidelijk op gericht om de professional te helpen. De online kennisbank helpt en inspireert hen om soms de dingen op een andere manier te bekijken.”

“De online kennisbank inspireert onze professionals om soms de dingen op een andere manier te bekijken.”

Sparren met een jurist

Als Adviseur Kwaliteit krijgt Boomstra regelmatig een juridische vraag voorgelegd, bijvoorbeeld over de interpretatie van een regel. "Voordat ik mijn antwoord formuleer, leg ik deze vaak nog even voor aan de helpdesk. Het is heel fijn om iemand te hebben die er puur juridisch naar kan kijken en met wie je kunt sparren."

Wilt u meer weten over Schulinck Inburgering?

Kijk op www.schulinck.nl/kennisbanken/schulinckinburgering of neem contact op met het accountmanagement

Gemeente Heerenveen gebruikt Schulinck Inburgering