Gemeente Heerenveen gebruikt Schulinck Inburgering

“Op moment dat je er een nieuwe wet bij krijgt, dan moet je er ook een online kennisbank van Wolters Kluwer bij hebben. Zo simpel is het.”

De gemeente Heerenveen telt, inclusief de omliggende dorpen, ruim 50.000 inwoners. Sinds de wijziging van de Wet Inburgering in 2013, waarbij de gemeente het grootste deel van haar inburgeringstaken kwijtraakte, heeft Heerenveen zo’n 180 statushouders gehuisvest. Met de komst van de Participatieverklaring medio 2017 én met de verwachting dat gemeenten na de uitwerking van het regeerakkoord weer taken terugkrijgen, heeft Heerenveen Schulinck Inburgering in gebruik genomen.

Integratie en participatie zijn op dit moment geen dagelijkse kost voor de casemanagers in Heerenveen. “Absoluut niet,” zegt Adviseur Kwaliteit Anita Boomstra. Zij is tevens projectleider van het project Integratie en Participatie Statushouders binnen de gemeente. “Toen inburgering bij de gemeente wegging door de wetswijziging in 2013, hebben we het hier losgelaten. De oude inburgeraars hadden toen allemaal een inburgeringsplek. We werken bij de gemeente al jaren met Schulinck Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd en Wmo. Toen we de Participatieverklaring als nieuwe – kleine – taak kregen, vond ik het belangrijk dat de informatie daarover dan ook voorhanden moest zijn. Vandaar Schulinck Inburgering. In deze online kennisbank kunnen we de juridische kennis vinden, maar er worden ook jurisprudentie, nieuws en ontwikkelingen in gedeeld. Om die reden vond ik het ook belangrijk dat de uitvoerende medewerkers, in ons geval de mensen die de uitkering vaststellen en Klantmanagers Werk, toegang hebben tot de online kennisbank. Inburgering is op dit moment een heel kleine gemeentelijke taak, maar onze verwachting is dat de gemeente de hele inburgering terugkrijgt. Het wachten is op de uitwerking van het regeerakkoord.”

Wet erbij, online kennisbank erbij

Als projectleider had Boomstra de taak om de werkzaamheden rond de Participatieverklaring te implementeren. Inmiddels zijn de klantmanagers er zelf mee aan de slag. “We hebben ook toegang tot een systeem van DUO,” vertelt Boomstra. “DUO bepaalt nog steeds wie wel of niet het participatietraject moet volgen. Als professional hoef je op dit moment niet echt zelf na te denken, je wordt heel erg bediend.

De noodzaak om Schulinck Inburgering te gebruiken is daarom op dit moment ook nog niet heel groot. Als de uitvoering van de Wet inburgering weer bij ons terugkomt zal dat anders zijn. Het is een complexe wet met veel haken en ogen. Ik verwacht dat onze professionals er dan veel gebruik zullen maken. Op dit moment zetten we er ook nog geen eigen beleid in. Daarvoor is het nog te klein. De Wet inburgering is ook nog niet het vertrekpunt voor onze werkzaamheden. Vaker kijken we naar de Participatiewet. Wel wil ik gewoon goed op de hoogte worden gehouden over inburgering en dan is Wolters Kluwer voor mij als projectleider een heel goede informatiebron en de online kennisbank is voor ons de basis. Alles wat het voorschrijft passen we zo toe, maatwerk uitgezonderd. Op het moment dat je er een nieuwe wet bij krijgt, dan moet je er ook een online kennisbank bij hebben. Zo simpel is het.”

“Het helpt en inspireert onze professionals om soms de dingen op een andere manier te gaan bekijken.”

Sparren met een jurist

Als Adviseur Kwaliteit heeft Boomstra regelmatig contact met de Schulinck juridische helpdesk. “Vaak legt de uitvoerende een vraag bij mij neer. Ik formuleer mijn antwoord maar leg de vraag zelf ook nog even voor aan de helpdesk. Het zijn voornamelijk juridische vragen, over de interpretatie van een regel bijvoorbeeld. Dan is het wel heel fijn om te kunnen sparren met iemand die er puur juridisch naar kan kijken. Vaak staat de informatie wel in Schulinck Inburgering, maar van zoeken word ik niet altijd wijzer en dan is het fijn om de vraag te kunnen voorleggen.” De online kennisbank is er duidelijk op gericht om de professional te helpen, vindt Boomstra. “Het helpt en inspireert onze professionals om soms de dingen op een andere manier te gaan bekijken. Je volgt het stappenplan, maar uiteindelijk neem je toch iedere keer een individuele beslissing: ons werk is toch ook vaak maatwerk. Ons beleid en onze verordeningen staan er ook in. We kunnen er heel veel in kwijt, maar men moet het wel gemakkelijk kunnen vinden en snel tot zich kunnen nemen. En volgens mij is dat in de waan van de dag wel eens een puntje: er staat zoveel informatie in, dat professionals die te snel willen gaan het minder gebruiken. Dan nemen ze op basis van wat ze denken te weten een besluit, zonder het daadwerkelijk juridisch te toetsen.”

Wilt u meer weten over Schulinck Inburgering?

Kijk op https://www.schulinck.nl/schulinck-inburgering of neem contact op met accountmanagement

Gemeente Heerenveen gebruikt Schulinck Inburgering