Gemeente Haarlem maakt gebruik van Schulinck Wmo

“Voor onze burgers betekent de online kennisbank : kwalitatief betere beschikkingen en efficiëntere besluitvorming.”

Haarlem, de hoofdstad van de provincie Noord-Holland, behoort tot de middelgrote steden in de Randstad. De gemeente telt een kleine 160.000 inwoners, waarvan er zo’n 10.000 gebruik maken van de Wmo. Haarlem streeft naar een zo goed mogelijke ondersteuning van deze Wmo klanten en maakt daarom gebruik van Schulinck Wmo.

Hoe lang de gemeente Haarlem al gebruik maakt van de online kennisbank kan Gerwin Nijland niet precies vertellen. Nijland is Beleidsmedewerker Wmo-voorzieningen van de afdeling Sociale Zaken in Haarlem. Hij herinnert zich wel de periode ervoor. Als de medewerkers dan een vraag of probleem hadden, vroegen ze het aan beleidsmedewerkers en die zochten het uit.

"De behoefte aan een online kennisbank, inclusief jurisprudentie en eigen beleid, werd groter. Dat gold ook voor de behoefte aan een helpdesk met gespecialiseerde juristen om ons van advies te voorzien," vertelt Nijland. "We hebben toen aanbiedingen van verschillende partijen bekeken en vonden de combinatie online kennisbank/helpdesk bij Wolters Kluwer het beste. Ook vonden we de service en de mogelijkheden bij hen beter dan bij andere aanbieders.”

Soepele implementatie

"De implementatie verliep soepel," vertelt Nijland. "Iedereen was er van meet af aan enthousiast over. In totaal kregen zo’n tachtig mensen toegang tot de online kennisbank: casemanagers, medewerkers van juridische zaken en van de bezwarencommissie, maar ook mensen die zich bezighouden met de Participatiewet en de Jeugdwet.

“Omdat we nagenoeg niets hadden dat we konden raadplegen, wilden de medewerkers graag met het nieuwe systeem werken. Wolters Kluwer nam regelmatig contact met ons op. Niet alleen om te vragen wat de ervaringen waren en of ze nog konden helpen, maar ook om nieuwe mogelijkheden toe te lichten. Zij zette bovendien ons eigen beleid in Schulinck Wmo.”

“We laten door Wolters Kluwer ook ons eigen beleid in Schulinck Wmo zetten.”

Helpdesk voor ingewikkelde casussen

“Nu het sociaal domein bij de gemeente ligt, is de online kennisbank extra waardevol. We hebben snel de juiste informatie, ook door de gemakkelijke zoekfunctie. Hebben we te maken met een complexe casus, dan ondersteunt de Schulinck juridische helpdesk ons. Zij werkt landelijk, heeft veel expertise en kennis, en is mogelijk bekend met vergelijkbare cassussen bij andere gemeenten. Hun advisering is goed en dat komt ook onze burgers ten goede. Onder andere in de vorm van kwalitatief betere beschikkingen en efficientere besluitvorming. Of wij dat merken aan het aantal bezwaren? Nee, maar dat is ook niet de graadmeter. Het gemeentelijke beleid is aan veranderingen onderhevig en mensen ervaren dat soms als achteruitgang. Dat leidt tot bezwaren, maar die staan los van de online kennisbank.”

Meerwaarde

De gemeente Haarlem wil maatwerk bieden aan haar burgers. “Dat is ook de wettelijke opdracht,” zegt Nijland. “Iedereen moet kunnen participeren en meedoen naar vermogen. Dat proberen we als gemeente zo goed mogelijk in te vullen. We zijn een grote gemeente, hebben goed opgeleide mensen met veel kennis en expertise. Door die grootte krijgen we wel te maken met ingewikkelde zaken, waar we zelf het antwoord niet altijd op weten. In dat geval kunnen we het opzoeken in Schulinck Wmo of voorleggen aan de Schulinck juridische helpdesk. Juist daarin zit 'm voor ons de meerwaarde. De antwoorden die we van de helpdesk krijgen zijn ook altijd snel en goed. Een enkele keer moeten we nog terug reageren met extra informatie.”

“Weten we het niet, dan zoeken we het op in Schulinck Wmo of leggen het voor aan de Schulinck juridische helpdesk. Juist daarin zit 'm voor ons de meerwaarde.”

Mogelijkheden

De gemeente gebruikt ook Schulinck Participatiewet en Jeugd. “Al die werkgebieden behandelen wij nog apart met gespecialiseerde casemanagers,” zegt Nijland. Nadelen aan de online kennisbanken ziet hij eigenlijk niet. “Nee, ik zie vooral mogelijkheden!”

Wilt u meer weten over Schulinck Wmo?

Kijk op www.schulinck.nl/kennisbanken/schulinckwmo of neem contact op met het accountmanagement.

Gemeente Haarlem maakt gebruik van Schulinck Wmo