Gemeente Haarlem maakt gebruik van Schulinck Wmo

“Voor de klanten betekent de online kennisbank dat zij een hogere kwaliteit van beschikkingen en besluitvorming krijgen.”

Haarlem, de hoofdstad van de provincie Noord-Holland, behoort tot de middelgrote steden in de Randstad. De gemeente telt een kleine 160.000 inwoners, waarvan er zo’n 10.000 gebruik maken van de Wmo. Haarlem streeft naar een zo goed mogelijke ondersteuning van deze Wmo klanten en maakt daarom gebruik van Schulinck Wmo.

Hoe lang de gemeente Haarlem al gebruik maakt van de online kennisbank kan Gerwin Nijland, Beleidsmedewerker Wmo-voorzieningen van de afdeling Sociale Zaken in Haarlem, niet precies vertellen. Wel dat de gemeente al ruim voor de transitie met het digitale handboek werkte. “Voor we op zoek gingen naar een handboek hadden we eigenlijk niets. Als de medewerkers een vraag of probleem hadden, vroegen ze het aan beleidsmedewerkers en die zochten het uit. We hadden op een gegeven moment echt behoefte aan een duidelijk handboek met daarin ook jurisprudentie en bij voorkeur ons eigen beleid. Ook hadden we behoefte aan een helpdesk waar gespecialiseerde juristen zitten die ons raad kunnen geven. We hebben aanbiedingen van verschillende partijen bekeken, maar de combinatie handboek/helpdesk vonden we bij Wolters Kluwer het beste. Ook vonden we de service en de mogelijkheden bij hen beter dan bij andere aanbieders.”

Soepele implementatie

De implementatie verliep soepel, vindt Nijland. Iedereen was er van meet af aan enthousiast over. In het totaal kregen zo’n 80 mensen toegang tot de online kennisbank: casemanagers, medewerkers van juridische zaken en van de bezwarencommissie, maar ook mensen die zich bezighouden met de Participatiewet en de Jeugdwet. Nijland: “Omdat we nagenoeg niets hadden dat we konden raadplegen, wilden de medewerkers graag met het nieuwe systeem werken. Wolters Kluwer nam regelmatig contact met ons op. Niet alleen om te vragen wat de ervaringen waren en of ze nog konden helpen, maar ook om nieuwe mogelijkheden toe te lichten. Zij zetten bovendien ons eigen beleid in Schulinck Wmo.”

“We laten door Wolters Kluwer ook ons eigen beleid in Schulinck Wmo zetten”

Helpdesk voor ingewikkelde casussen

De transitie in 2015 verliep bij de gemeente Haarlem goed. “De nieuwe voorzieningen zijn goed geland,” zegt Nijland. “Nu het sociaal domein bij de gemeente ligt, is de online kennisbank extra waardevol. We hebben snel de juiste informatie, ook door de gemakkelijke zoekfunctie. Met ingewikkelde casussen worden we ondersteund door de Schulinck juridische helpdesk. Zij werkt landelijk en heeft veel expertise en kennis. Vaak heeft een situatie als waar wij op dat moment mee zitten zich al voorgedaan in een andere gemeente. De helpdesk kan ons goed informeren hoe we met die situatie verder moeten. Voor de klanten betekent dat dat zij een hogere kwaliteit van beschikkingen en besluitvorming krijgen. Of je dat merkt aan het aantal bezwaren? Nee, dat is niet de graadmeter. Wij veranderen het gemeentelijke beleid wel eens en mensen ervaren dat soms als achteruitgang. Dat levert bezwaren op maar dat staat los van de online kennisbank.”

Meerwaarde

De gemeente Haarlem wil maatwerk bieden aan de klanten. “Dat is ook de wettelijke opdracht,” zegt Nijland. “Iedereen moet kunnen participeren en meedoen naar vermogen. Dat proberen we als gemeente zo goed mogelijk in te vullen. We hebben goed opgeleide mensen en kunnen en weten veel dingen zelf. We zijn een grote gemeente met veel ervaring maar door die grootte krijg je ook te maken met ingewikkelde zaken. De meerwaarde zit 'm erin, dat als we iets niet weten we het kunnen opzoeken in Schulinck Wmo of kunnen voorleggen aan Wolters Kluwer. De helpdesk wordt vooral benaderd met complexe casussen, waar we zelf niet uitkomen. Is iets algemeen gebruikelijk of niet? Moet iets worden gecompenseerd of niet? Hoe is de afbakening met de zorgverzekeringswet precies geregeld? De antwoorden die we van de helpdesk krijgen zijn snel en goed. Een enkele keer moeten we nog terug reageren met extra informatie.”

“De meerwaarde zit 'm erin, dat als we iets niet weten we het kunnen opzoeken in Schulinck Wmo of kunnen voorleggen aan Wolters Kluwer.”

Mogelijkheden

De gemeente gebruikt ook Schulinck Participatiewet en Jeugd. “Al die werkgebieden behandelen wij nog apart met gespecialiseerde casemanagers,” zegt Nijland. Nadelen aan de online kennisbanken ziet hij eigenlijk niet. “Nee, ik zie vooral mogelijkheden!”

Gemeente Haarlem maakt gebruik van Schulinck Wmo