Gemeente Enschede vindt Schulinck Participatiewet onmisbaar

"Onze consulenten hebben altijd het juiste landelijke én gemeentelijke beleid voorhanden."

De gemeente Enschede heeft een flink aantal inwoners die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering). Om al deze klanten snel en accuraat te kunnen bedienen, werkt gemeente Enschede met Schulinck Participatiewet vertelt kwaliteitsmedewerker Laura Reuvers.

In een ver verleden maakte de gemeente Enschede, voor de richtlijnen van de Participatiewet, gebruik van een eigen leidraad. Deze was opgezet door één van de eigen medewerkers, die de leidraaid beheerde en actueel hield. Toen er te snel te veel veranderde in het landelijke beleid werd dat systeem onbeheersbaar en gebruiksonvriendelijk. Dat was het moment dat de gemeente Enschede overstapte op de online kennisbank Schulinck Participatiewet.

Landelijk en gemeentelijk beleid

In de oude leidraad werd niet echt onderscheid gemaakt tussen het landelijk en gemeentelijk beleid. Bij de invoering van de online kennisbank werd daarom zorgvuldig gekeken naar welke stukken uit de oude leidraad behouden moesten blijven en welke niet. Aan de juristen van Wolters Kluwer werd gevraagd of zij een schifting konden maken tussen het landelijk en gemeentelijk beleid. Het landelijk beleid stond uiteraard al in de online kennisbank. Het gemeentelijk beleid werd als eigen beleid bij de juiste richtlijnen ondergebracht.

Implementatie en instructie

“Met zowel het landelijk als het gemeentelijk beleid op de juiste plekken, was Schulinck Participatiewet klaar voor implementatie,” vertelt Laura Reuvers. “Wolters Kluwer kwam onze medewerkers een dag instructies geven hoe ermee te werken. Daarna zijn er nog eens twee bijeenkomsten verzorgd, omdat nog niet alle medewerkers goed wisten hoe ze met het systeem moesten omgaan. Zo werd er geklaagd dat sommige richtlijnen moeilijk te vinden waren.” Inmiddels zijn de vele mensen die binnen de gemeente ermee werken allemaal goed op de hoogte. Het gaat hierbij om consulenten, claimbeoordelaars, Team Inkomensvoorziening, cluster Bijzondere Bijstand, cluster Debiteuren, medewerkers van de Uitkeringsadministratie, Team Rechtsbescherming en Mediation, kwaliteitsmedewerkers en wijkcoaches.

Klantvriendelijk

Het eigen beleid wordt in de online kennisbank door de gemeente zelf actueel gehouden. Wolters Kluwer houdt tegelijk de landelijke wetgeving up-todate. Zo hebben de consulenten altijd de juiste informatie voorhanden. “Dat is fijn voor de consulenten, maar ook voor de burgers,” vindt Reuvers.

De gemeente Enschede wil zo klantvriendelijk mogelijk werken. Als iemand recht heeft op een uitkering moet hij of zij daar zo snel mogelijk over kunnen beschikken. De wettelijke termijn voor het beoordelen van een aanvraag is acht weken. Enschede streeft ernaar het binnen drie weken te doen. Bij het vragen van bewijsstukken wordt alleen opgevraagd wat noodzakelijk is voor het vaststellen van het recht op de uitkering en de hoogte ervan. “Op deze manier proberen we als gemeente zo klantvriendelijk, efficiënt en doelgericht mogelijk te werken,” zegt Reuvers. “De beschikking die we vervolgens sturen moet voor de burger duidelijk, transparant, begrijpelijk en goed leesbaar zijn. Schulinck Participatiewet helpt bij het zo snel en efficiënt mogelijk behandelen en beoordelen van complexe aanvragen. Dat is ook voor de burger gunstig.”

Helpdesk

Vooral bij nieuwe wetgeving komt de gemeente Enschede nog wel eens zaken tegen die vragen oproepen. In die gevallen gaat er een verzoek om hulp naar de Schulinck juridische helpdesk. Het juiste antwoord komt altijd op korte termijn. “Een mooie service,” zegt Reuvers. Ook als er binnen de organisatie verschil van mening is, legt de gemeente de vraag graag voor aan deze helpdesk.

Toekomstwensen

Als er iets kon worden veranderd aan de online kennisbank, wat zou dat dan moeten zijn? Reuvers: "We hebben nog geen optie om zelf teksten en richtlijnen toe te voegen. De klant kan, middels de dossierfunctie, wel al teksten over een bepaald onderwerp toevoegen nadat hij een dossier heeft aangemaakt. Nu wij nog."

Wilt u meer weten over Schulinck Participatiewet?

Kijk op www.schulinck.nl/kennisbanken/schulinckparticipatiewet of neem contact op met het accountmanagement.

Gemeente Enschede vindt Schulinck Participatiewet onmisbaar