Gemeente Diemen: Schulinck Participatiewet is voor ons onmisbaar

"Het is onmisbaar voor ons werk.”

Bij de gemeente Diemen staat de burger centraal. Hij – of zij – moet erop kunnen vertrouwen dat de lokale overheid rekening houdt met zijn belangen. De gemeente streeft er dan ook naar het beleid zo transparant te maken, dat het door de burger wordt begrepen. Goede en actuele informatie helpt daarbij. Het actieve Team Sociale Zaken van Diemen werkt dan ook graag met Schulinck Participatiewet.

In de eerste maanden van 2013 is het aantal Wet Werk en Bijstand (WWB)-aanvragen in Diemen met maar liefst 62% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Waar burgers die hun baan verloren in het verleden vaak nog vóórdat de maximale termijn van hun WW uitkering was bereikt een nieuwe baan vonden, is dat door de crisis nu niet meer het geval. Een tweede groep nieuwe WWB-ers bestaat uit jongeren, die na hun studie niet aan het werk komen.

Onmisbare kennisbank

Voor Diemen is Schulinck Participatiewet onmisbaar bij het behandelen van de stroom nieuwe WWB aanvragen. De gemeente werkte in een ver verleden met een papieren handboek dat met een medewerker was meegekomen vanuit een andere gemeente, maar maakt inmiddels al twaalf jaar gebruik van de online kennisbank. Al even lang is ook het eigen beleid van de gemeente Diemen daarin opgenomen. Binnen de organisatie werken zo’n vijftien mensen met de kennisbank: participatiecoaches, administratieve krachten, beleidsmedewerkers en medewerkers juridische zaken. Participatiecoach Maria Molinas is één van hen. Zij behandelt onder andere nieuwe aanvragen WWB. “Schulinck Participatiewet wordt gebruikt voor alle nieuwe aanvragen WWB,” vertelt zij. “Door de complete combinatie van wetteksten, toelichting op de wet en het eigen beleid van de gemeente kunnen we een aanvraag snel en accuraat afhandelen. We hebben de juiste informatie voorhanden, die we kunnen meenemen in de argumentatie bij het beoordelen van een aanvraag. Dat is onmisbaar voor ons werk. Als we die informatie her en der zouden moeten zoeken, zou de klant langer moeten wachten op een waarschijnlijk minder precieze uitspraak."

"De klant heeft er zeker baat bij dat wij werken met deze online kennisbank. Het sluit precies aan op onze doelstelling om de klant centraal te stellen.”

Eigen beleid

Het Participatiewet-beleid van de gemeente gaat – vanzelfsprekend – mee met het landelijke beleid. Het eigen beleid van Diemen bestaat vooral op het gebied van armoedebeleid - participatiekostenregeling voor kinderen, bijdragen bij identiteitsbewijzen, computerregeling voor brugklaskinderen en duurzame gebruiksgoederen voor 65plussers. En tenslotte op het gebied van langdurigheids-toeslagen, waarin de gemeente een positieve prikkel heeft opgenomen voor mensen die zelf gedeeltelijk voor hun inkomen zorgen. Dat gemeentelijke beleid is redelijk constant, maar zou na de gemeenteraadverkiezingen met een andere politieke wind ook weer kunnen veranderen. Nieuwe verordeningen worden door Wolters Kluwer gecheckt en bij het eigen beleid van de gemeente in Schulinck Participatiewet gezet. Kleinere ‘onderhoudsmutaties’ worden door een beleidsmedewerker zelf gedaan. Omdat het landelijke beleid steeds door Wolters Kluwer in de online kennisbank wordt aangepast, heeft de gemeente de zekerheid dat alle informatie die er te vinden is de meest actuele informatie is die er op dat moment is. “Dat vertrouwen moeten we ook hebben, anders kunnen we ons werk niet goed doen,” vindt Molinas. “Gelukkig hebben we geen enkele reden om aan te nemen dat het niet zo is.”

Helpdesk

Bij het beoordelen van WWB aanvragen ontstaan vrijwel nooit vragen, die niet met de online kennisbank kunnen worden beantwoord. Een enkele keer komt een participatiecoach voor een moeilijk vraagstuk te staan. In dat geval biedt de Schulinck juridische helpdesk de oplossing. Met name bij bezwaar en beroep wordt met succes een beroep gedaan op de expertise van de juristen die de helpdesk bemannen. Kennisbank en helpdesk vormen zo een succesvolle combinatie. Nadelen zijn er dan ook eigenlijk niet vinden ze bij de gemeente Diemen. “Als ik dan toch iets moeten noemen: soms krijg ik bij het zoeken naar de juiste informatie eerst wat andere mogelijkheden, voordat ik vind wat ik zoek,” zegt Molinas. “Dat komt denk ik door hoe Schulinck Participatiewet is opgebouwd. Maar het is verder geen moeilijk te raadplegen kennisbank.”

Ambitie voor de toekomst

De gemeente Diemen is – net als de meeste Nederlandse gemeenten – aan het bezuinigen. Toch mag de dienstverlening aan de burger daar niet onder lijden, ook niet nu Team Sociale zaken een extra stroom aanvragen te verwerken krijgt. Regelmatig overleg binnen het team moet zorgen voor tijdige bijsturing op de werkvloer. Molinas: “Onze ambitie blijft om een goede dienstverlening aan de klant te leveren. Schulinck Participatiewet ondersteunt ons daarbij. We zijn uiterst tevreden over hoe de online kennisbank werkt. Onze tip voor Wolters Kluwer is dan ook: houd het simpel en concreet!”

Wilt u meer weten over Schulinck Participatiewet?

Kijk op www.schulinck.nl/schulinck-participatiewet of neem contact op met accountmanagement.

Gemeente Diemen: Schulinck Participatiewet is voor ons onmisbaar