Gemeente Diemen: Schulinck Participatiewet is voor ons onmisbaar

"Het is onmisbaar voor ons werk.”

Bij de gemeente Diemen staat de burger centraal. Die moet erop kunnen vertrouwen dat de lokale overheid rekening houdt met zijn belangen. Hoe transparanter het beleid, hoe beter de burger het begrijpt. Hier streeft de gemeente dan ook naar. De goede en actuele informatie opgenomen in Schulinck Participatiewet helpt hierbij. Het Team Sociale Zaken van Diemen werkt er graag mee.

Onmisbare kennisbank

Voor Diemen is Schulinck Participatiewet onmisbaar bij het behandelen van de stroom bijstandsaanvragen. De gemeente werkte in een ver verleden met een papieren handboek dat met een medewerker was meegekomen vanuit een andere gemeente. Inmiddels maakt ze al weer bijna twintig jaar gebruik van de online kennisbank. Al even lang is ook het eigen beleid van de gemeente Diemen daarin opgenomen. Binnen de organisatie werken meerdere mensen ermee: participatiecoaches, administratieve krachten, beleidsmedewerkers en medewerkers juridische zaken. Participatiecoach Maria Molinas is één van hen. Zij behandelt onder andere nieuwe bijstandsaanvragen. “Voor alle nieuwe aanvragen wordt Schulinck Participatiewet gebruikt,” vertelt zij. “Door de complete combinatie van wetteksten, toelichting op de wet en het eigen beleid van de gemeente, kunnen we een aanvraag snel en accuraat afhandelen. We hebben de juiste informatie voorhanden die we kunnen meenemen in de argumentatie bij het beoordelen van een aanvraag. Dat is onmisbaar voor ons werk. Als we die informatie her en der zouden moeten zoeken, zou de burger langer moeten wachten op een waarschijnlijk minder precieze uitspraak. De burger heeft er dus zeker baat bij dat wij werken met deze online kennisbank. Het sluit precies aan op onze doelstelling om de burger centraal te stellen.”

Eigen beleid

Het Participatiebeleid van de gemeente gaat vanzelfsprekend mee met het landelijke beleid. Diemen heeft vooral eigen beleid op het gebied van armoede, participatiekosten voor kinderen, bijdragen bij identiteitsbewijzen, computers voor brugklaskinderen en duurzame gebruiksgoederen voor 65plussers. Ook heeft ze eigen beleid rondom langdurigheidstoeslagen, waarin de gemeente een positieve prikkel heeft opgenomen voor mensen die zelf gedeeltelijk voor hun inkomen zorgen. Nieuwe verordeningen worden door Wolters Kluwer gecheckt en bij het eigen beleid van de gemeente in Schulinck Participatiewet gezet. Kleinere ‘onderhoudsmutaties’ worden door een beleidsmedewerker zelf gedaan.

Omdat het landelijke beleid steeds door Wolters Kluwer in de online kennisbank wordt aangepast, heeft de gemeente de zekerheid dat alle informatie die er te vinden is de meest actuele informatie is. “Dat vertrouwen moeten we ook hebben, anders kunnen we ons werk niet goed doen,” vindt Molinas. “Gelukkig hebben we geen enkele reden om aan te nemen dat het niet zo is.”

Helpdesk

Vrijwel alle vragen die bij het beoordelen van bijstandsaanvragen ontstaan, kunnen met behulp van de online kennisbank worden

beantwoord. Een enkele keer komt een participatiecoach voor een moeilijk vraagstuk te staan. In dat geval biedt de Schulinck juridische helpdesk de oplossing. Met name bij bezwaar en beroep wordt een beroep gedaan op de expertise van de juristen die de helpdesk bemannen. Kennisbank en helpdesk vormen zo een succesvolle combinatie. Nadelen zijn er dan ook eigenlijk niet vinden ze bij de gemeente Diemen. “Als ik dan toch iets moeten noemen: soms krijg ik bij het zoeken naar de juiste informatie eerst wat andere mogelijkheden voordat ik vind wat ik zoek,” zegt Molinas. “Dat komt denk ik door hoe Schulinck Participatiewet is opgebouwd. Maar het is verder geen moeilijk te raadplegen kennisbank.”

Ambitie voor de toekomst

De gemeente Diemen is – net als de meeste Nederlandse gemeenten – aan het bezuinigen. Toch mag de dienstverlening aan de burger daar niet onder lijden, ook niet nu Team Sociale zaken een extra stroom aanvragen te verwerken krijgt. Regelmatig overleg binnen het team moet zorgen voor tijdige bijsturing op de werkvloer. Molinas: “Onze ambitie blijft om een goede dienstverlening aan de burger te leveren. Schulinck Participatiewet ondersteunt ons daarbij. We zijn uiterst tevreden over hoe de online kennisbank werkt. Onze tip voor Wolters Kluwer is dan ook: houd het simpel en concreet!”

Wilt u meer weten over Schulinck Participatiewet?

Voor meer informatie of een (gratis) proefabonnement, kijk op www.schulinck.nl/kennisbanken/schulinckparticipatiewet of neem contact op met het accountmanagement.

Gemeente Diemen: Schulinck Participatiewet is voor ons onmisbaar