Gemeente Den Haag over Schulinck Schuldhulpverlening

“Om breder met elkaar te kunnen werken heb je een bredere kennis nodig.”

In 2012 stapte de gemeente Den Haag over van een zelfgeschreven handboek schuldhulpverlening op de kennisbank Schuldhulpverlening van Wolters Kluwers juridische uitgeverij Schulinck, waaraan tegelijk ook het eigen beleid van de gemeente werd gekoppeld. De verwachting was dat de kennisbank, samen met de juiste interne processen en goed opgeleide medewerkers, het voortdurende streven naar kwaliteitsverbetering van de hulpverlening zou ondersteunen. Negen jaar later blikken we met Domeinadviseur Financiële Hulpverlening Ingrid Leentvaar terug, maar vooral vooruit.

‘Het aantal inwoners met schulden in Den Haag stijgt,’ kopte het AD eind 2020. De komende jaren wordt, mede door corona, zelfs een groei van 30 procent verwacht, aldus het dagblad. Hoeveel mensen in Den Haag precies problematische schulden hebben en of het aantal wel of niet groeit, vindt Domeinadviseur Ingrid Leentvaar de vraag. “Ik ben ervan overtuigd dat we de burgers die in armoede leven beter weten te vinden dan vroeger,” zegt ze. “Toen bleven veel mensen met problematische schulden onder de radar en was het deel dat zich wel meldde voor schuldhulpverlening misschien maar het topje van de ijsberg. Dus zijn het er meer geworden of weten we ze beter te bereiken? Vroegsignalering is steeds belangrijker geworden, gemeenten doen hun best de mensen op tijd te helpen. Maar ook nu rust er nog een taboe op schulden. Het duurt nog altijd gemiddeld vijf jaar voor iemand de stap neemt om zich aan te melden voor schuldhulpverlening. Ik hoop dat Corona helpt een stukje schaamte af te leggen, want wat we van de pandemie hebben geleerd, is dat we allemaal kwetsbaar zijn.”

Gesteund en gezien

Leentvaar werkt al twintig jaar voor de gemeente Den Haag, in verschillende rollen. Als Domeinadviseur Financiële Hulpverlening is ze verbonden aan de uitvoering, beleid en Schuldenlab070 van gemeente Den Haag. “Mijn drijfveer is na al die jaren nog steeds dezelfde: als ik naar het pleintje buiten kijk, de kinderen zie spelen en hun ouders daarbij zie staan, dan wil ik dat ze oké zijn in onze samenleving. Daar doe ik het voor. Dat ze zich gesteund en gezien voelen. Datzelfde wil ik overigens ook voor de medewerkers binnen het domein waar ik werk. Toen ik wist dat Schulinck wilde weten hoe we hier met de kennisbank werken, heb ik informatie opgehaald bij de collega’s, zodat het echt een verhaal van ons samen wordt.”

Eigen ritme van gebruik

Het domein schuldhulpverlening van de gemeente Den Haag kent verschillende disciplines, zoals klantbegeleiders, schuldenregelaars, budgetbeheerders, trainers, raadslieden en consulenten geldzaken. Wie de kennisbank gebruikt, hangt af van de persoon én de discipline. Door raadslieden en schuldenregelaars wordt de kennisbank meer gebruikt dan door de klantbegeleiders: de kennisbank ondersteunt met name de schuldenregeling en het juridische gedeelte van het werk. Het grootste deel van de gebruikers heeft een eigen ritme van gebruik, van structureel alles lezen tot alleen opzoeken wat ze nodig hebben. “Artikelen worden in ieder geval actief gelezen,” vertelt Leentvaar. “Zelf lees ik al het nieuws dat Schulinck publiceert. Ik moet goed op de hoogte zijn op allerlei gebieden, van beleid tot nieuwe wetten die in werking treden: wat doet zo’n wet, wat is de impact op onze cliënten? Ik maak me niet alleen gemeentelijk, maar ook landelijk hard voor bepaalde zaken, zoals nu bij de nieuwe beslagvrije voet en wat die betekent voor jongeren die geen afloscapaciteit hebben. Samen met de NVVK en andere partijen proberen we daar een oplossing voor te vinden. Ik wil niet dat we alleen vanuit de gemeente werken en vervolgens de kans missen om er landelijk iets aan te doen.”

Brede informatie

De informatie in de kennisbank wordt de Haagse medewerkers gezien als ‘technisch en juridisch’. “We waarderen dat het brede informatie is,” zegt Leentvaar. “De raadslieden gebruiken het bijvoorbeeld om bezwaarschriften te voorzien van inhoud en ondersteuning. Als wetgeving wordt aangepast, gebruiken we de kennisbank om deze aanpassing te begrijpen. Onderwerpen zijn goed te vinden voor wie gericht iets zoekt, zoals de juristen of beleidsmakers. Zij tikken iets in en vinden wat ze zoeken. De medewerkers die niet sec met de technische schuldenregelingen bezig zijn, zouden graag op thema willen zoeken, maar een thema als ‘wonen’ is dan wel weer te breed. Een inhoudsopgave op thema zou bijvoorbeeld een waardevolle aanvulling kunnen zijn.”

Breder werken

De aanpak van problematische schulden verandert, ziet Leenvaar. “We gaan van oplossen en genezen naar vroegsignalering en een integraal beeld. We willen van wantrouwen naar vertrouwen. Niet ons aanbod op het gebied van schuldhulpverlening is leidend, maar de vraag van de klant. Ook ondernemers met schulden komen steeds beter in beeld. Ik vind die ontwikkelingen heel positief. Om breder met elkaar te kunnen werken heb je een bredere kennis nodig en Schulinck biedt daar handvatten voor op een laagdrempelige manier. Nu we in coronatijd allemaal thuis werken en niet even snel kunnen overleggen, is het fijn iets op te kunnen zoeken en te weten dat die informatie klopt. Daarin speelt de kennisbank een belangrijke rol. Het helpt om te weten dat er een plek is waar alles bij elkaar staat.”

Wilt u meer weten over Schulinck Schuldhulpverlening?

Kijk op https://www.schulinck.nl/kennisbanken/schulinckschuldhulpverlening/ of neem contact op met het accountmanagement.

Gemeente Den Haag implementeert Schulinck Schuldhulpverlening