Gemeente Coevorden maakt kwaliteitsslag met Schulinck Schuldhulpverlening

"Het ondersteunt onze nieuwe manier van werken."

Coevorden is een gemeente met ongeveer 36.000 inwoners in Zuidoost Drenthe. De gemeente bestaat uit de gelijknamige stad en 28 authentieke brinkdorpen en veendorpen. Om de burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft de gemeente de filosofie ‘Coevorden werkt samen’ ontwikkeld. Ze maakten al gebruik van de online kennisbank Schulinck Wmo, toen daar Schulinck Schuldhulpverlening bij kwam.

Op het moment van schrijven heeft de gemeente Coevorden 300 mensen in de schuldhulpverlening en dat aantal stijgt. Naast de mensen uit de lagere inkomensgroepen, kloppen ook steeds vaker jongeren tot 30 jaar, ouderen en mensen met een koophuis bij de gemeente aan. Bovendien worden er steeds meer mensen vanuit de crisissituatie aangemeld. Na het opzetten van een minnelijke regeling of een aanvraag voor de WSNP stromen de meeste mensen ook weer uit.

Kwaliteitsslag

Vooruitlopend op de invoering van de Wet gemeentelijke

schuldhulpverlening werd in 2010 besloten dat de gemeente Coevorden het hele schuldhulpverleningstraject zelf zou gaan uitvoeren: budgetbeheer, schuldregeling, preventie en nazorg. Op dat moment werd ook gekozen voor Schulinck Schuldhulpverlening. Rosan Kuipers, Juridisch Kwaliteitsmedewerker bij de gemeente Coevorden, vertelt: “We hadden nog geen handboek of kennisbank. En met de invoering van de nieuwe wet moesten we ons aan termijnen gaan houden. We hebben toen strakkere werkwijzen opgesteld en is er een kwaliteitsslag gemaakt. Daar hoorde ook een online kennisbank bij.”

Logische stap

Omdat de gemeente al werkte met Schulinck Wmo was het een logische stap om voor Schulinck Schuldhulpverlening te kiezen. Wolters Kluwer werd uitgenodigd om een demonstratie te komen geven. Kuipers: "De andere online kennisbanken bevielen goed en dit zag er ook prima uit, dus de keuze was snel gemaakt. We hadden geen cursus of gebruikersinstructie nodig, zo duidelijk was het allemaal. Ook was het niet nodig het gebruik ervan te stimuleren. Iedereen wilde er graag mee gaan werken. Inmiddels maken negen mensen er gebruik van: zes mensen bij schuldhulpverlening en drie juridisch beleids- en kwaliteitsmedewerkers. Zij zoeken jurisprudentie op en volgen de nieuwe wetgeving. En weten ze even niet meer hoe het zit met ondernemers of fraudeurs, dan kunnen ze dat eveneens in de online kennisbank vinden.”

Eigen beleid

Bij de implementatie werden de schuldhulpverleningsregels van de gemeente Coevorden als eigen beleid in de online kennisbank gezet. Een verordening en een beleidsplan op het gebied van schuldhulpverlening had de gemeente op dat moment nog niet: die werden in 2012 tegelijk met de wet ingevoerd. “De implementatie van wat we hadden ging heel soepel,” vertelt Kuipers. “Ik heb de stukken opgestuurd en het stond erin, zo gemakkelijk ging het. Onze juridisch kwaliteitsmedewerkers hebben vervolgens van Wolters Kluwer instructie gekregen over hoe ze het eigen beleid voortaan zelf kunnen aanvullen en aanpassen."

Inmiddels zijn alle beleidsstukken in Schulinck Schuldhulpverlening opgenomen. Door het eigen beleid regelmatig bij te werken blijft dat net zo actueel als het landelijke beleid, dat door Wolters Kluwer wordt bijgewerkt. “Zelf aanpassen is niet ingewikkeld en bovendien hebben we een duidelijke instructie erbij gekregen,” zegt Kuipers.

Helpdesk

Van de Schulinck juridische helpdesk wordt voor schuldhulpverlening nog niet echt gebruik gemaakt, weet Kuipers. “We hebben nog niet heel ingewikkelde situaties gehad. Ook niet in bezwaarprocedures. Dat komt vooralsnog niet echt op gang bij onze schuldhulpverlening.” Dat de inwoners van Coevorden geen bezwaar aantekenen komt waarschijnlijk mede door de voorbeeldbeschikkingen uit de online kennisbank die de gemeente grotendeels heeft overgenomen. “De klant krijgt heldere en onderbouwde beschikkingen, zodat hij weet waar hij aan toe is.”

Integraal werken

De gemeente Coevorden is hard bezig de werkprocessen zo in te richten, dat de medewerkers in de toekomst integraal kunnen gaan werken. De online kennisbanken sluiten daarbij aan: alle medewerkers kunnen hierin informatie opzoeken. “Het is voor ons het hele plaatje,” vertelt Kuipers. “Daarbij vind ik het productnieuws dat per mail komt handig. Je hoeft niet in de online kennisbank te kijken of er nog iets is bijgekomen of veranderd, het staat gewoon in de mail. De samenwerking met Wolters Kluwer verloopt ook prima. Als er iets is kunnen we het altijd vragen. Dat ondersteunt onze nieuwe manier van werken. We zijn gewoon erg tevreden en hebben geen extra wensen! ”

Wilt u meer weten over Schulinck Schuldhulpverlening?

Kijk op www.schulinck.nl/kennisbanken/schulinckschuldhulpverlening of neem contact op met het accountmanagement.

Gemeente Coevorden maakt kwaliteitsslag met Schulinck Schuldhulpverlening