Gemeente Bronckhorst is tevreden over Schulinck Omgevingsrecht

“Alles op één plek, inclusief ons eigen beleid, dat vond ik de doorslaggevende waarde.”

Een van de grootste plattelandsgemeente van Nederland is het Achterhoekse Bronckhorst. De gemeente ontstond in 2005 door een gemeentelijke herindeling: de gemeenten Hengelo (Gelderland), Hummelo, Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem fuseerden tot één gemeente met inmiddels ruim 36.000 inwoners. Met de nieuwe Omgevingswet in het achterhoofd besloot Bronckhorst tot de aanschaf van Schulinck Omgevingsrecht.

Bronckhorst bestaat uit een groot landelijk gebied en veel, veelal kleinere, kernen. Wetende dat de omgevingswet eraan komt en er straks nog maar één omgevingsplan voor de hele gemeente mag zijn, is Bronckhorst de afgelopen jaren bezig geweest om alles in te delen in één plan voor de landelijke gebieden en één voor de stedelijke gebieden. “We hebben op dit moment dus nog maar twee bestemmingsplannen,” zegt Martin Jolink, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening in Bronckhorst. “Ik denk niet dat veel gemeenten dat kunnen zeggen. Als we die twee plannen dan nog in elkaar gaan schuiven, hebben we een heel goede basis voor het omgevingsplan.”

Alles op één plek

Jolink is in zijn functie als beleidsmedewerker voor zijn collega’s ook het eerste aanspreekpunt bij ingewikkelde zaken. Daarnaast is hij projectleider bij de invoering van de omgevingswet. Bij het maken van een keuze trok vooral het idee om alle informatie in één systeem te hebben hem over de streep. “In de bestaande situatie is het best wel eens lastig om de informatie te zoeken,” legt hij uit. “Er zijn verschillende bestanden met informatie, er staan dingen op Intranet en er zijn collega’s van het juridische cluster die hun eigen databank hebben."

"Toen Wolters Kluwer langs kwam, was Schulinck Omgevingsrecht nog in ontwikkeling. We moesten de accountmanager op zijn blauwe ogen geloven. Maar hij liet zien hoe het systeem is opgebouwd en er zit een logische volgorde in, dus ik wist zeker dat het goed zou komen. Alles op één plek, inclusief ons eigen beleid, dat vond ik de doorslaggevende waarde. Natuurlijk ben ik wel even naar de ‘zachte sector’ binnen onze gemeente gegaan. Zij gebruiken ook de online kennisbanken, dus ik wilde wel even weten hoe de ervaringen daarmee waren. Die waren gelukkig goed.”

“Binnenkort krijgen de 20 medewerkers die in eerste instantie met Schulinck Omgevingsrecht gaan werken, uitleg hierover van Wolters Kluwer.”

Beleid aanleveren

Jolink en zijn team begonnen vervolgens met het inrichten van Schulinck Omgevingsrecht. Het eigen beleid van de gemeente werd aangeleverd en door Wolters Kluwer in de online kennisbank gezet. Jolink: “Zij categoriseren het ook onder de juiste kopjes. Het is wel aan ons om te zorgen dat het actueel blijft en dat we dus, zodra er iets verandert, dat ook aan hen doorgeven. Dat is een puntje waar we aandacht aan moeten besteden. Beleidsregels veranderen wel één of twee keer per jaar en het kan zijn dat door de nieuwe wet de regels weer moeten veranderen. Omdat de wet nog niet in werking is, moet de databank op termijn verder gevuld gaan worden. Wat er nu al in staat is vooral gericht op Ruimtelijke Ordening. Binnenkort krijgen de 20 medewerkers die in eerste instantie met Schulinck Omgevingsrecht gaan werken uitleg van Wolters Kluwer. Dat wordt later uitgebreid met mensen van Milieu, Handhaving, APV enzovoort. Die krijgen toegang zodra ze er ook echt iets aan hebben.”

Beter, sneller en actueel

De nieuwe wet is voor Bronckhorst ook aanleiding om oude documenten op te schonen. “De nieuwe wet is best een grote operatie,” zegt Jolink. “Je hebt als gemeente veel verordeningen en beleidsregels. We hebben alle stukken geïnventariseerd die de fysieke leefomgeving betreffen. Werken we er nog mee? Zijn ze nog actueel? Wat niet meer actueel is kan weg. Bij wat nog wel actueel is, stellen we ons de vraag: is het nog praktisch of moeten we het op een andere manier insteken? Alle andere databanken en informatie verdwijnen, we hebben straks alles op één plek in de online kennisbank. We moeten het beter kunnen vinden, sneller kunnen vinden en actueel zijn. We willen niet dat straks een collega nog een document pakt dat verouderd is.”

Vertrouwen en loslaten

De wet vraagt om meer loslaten, meer vertrouwen en een andere manier van werken. Zoals elke andere gemeente is ook Bronckhorst daarmee bezig. Jolink: “Waar willen we nog sturen, waar niet? Wat laten we los? Al bij de herindeling is gekeken naar een gelijke behandeling van de inwoners. We willen het simpel houden voor onze inwoners. De trend was al ingezet met de invoering van de WABO. De klant werd daarvoor nog wel eens van het kastje naar de muur gestuurd. Met de WABO komt de klant met een wens en de gemeente moet uitzoeken welke vergunningen daarbij horen en die in één document zetten. Met de nieuwe wet wordt dat doorgezet. Verder moeten we meer vertrouwen hebben en meer loslaten. Dat is best een uitdaging, want hoe ver wil je daarin gaan? Wij zijn een krimpregio. Als we door blijven bouwen, dan bouwen we voor leegstand, dus we hebben een redelijk restrictief woningbouwbeleid. Er is een behoefte aan woningen voor jongeren, daar hebben we ruimte voor gecreëerd. Over 10 tot 15 jaar komen woningen van babyboomers beschikbaar waar geen vraag meer naar is, omdat ze verouderd zijn. Mensen uit de steden die op zoek zijn naar rust, zijn niet in die woningen geïnteresseerd. We werken met de metafoor van tapijt op- en uitrollen: wil je woningen bouwen – het tapijt uitrollen – aan de ene kant, dan moet je verouderde woningen aan de andere kant slopen – het tapijt oprollen. We gaan ook met de woningcorporaties om tafel welke rol zij hierin kunnen spelen.”

“Je betaalt naar grootte van de gemeente en kunnen er zoveel mensen inloggen als je wilt.”

Vlot en gericht antwoord

Jolink ziet, behalve het ‘alles op één plek principe’ nog meer voordelen. “Het systeem heeft een gemakkelijke zoekfunctie en de jurisprudentie wordt snel verwerkt. Dat laatste was voor mij ook echt een voorwaarde, dat het actueel is. Het is een systeem in opbouw en ik zie dat het snel wordt opgebouwd. Wat ook aardig is: je betaalt naar grootte van de gemeente en kunnen en er zoveel mensen inloggen als je wilt. Dus niet dat je per licentie apart moet betalen. En er zit ook de Schulinck juridische helpdesk achter, dat is heel fijn. Die neemt niet de taak van de advocaat over, maar als je snel iets wilt weten of iets bevestigd wilt zien, dan krijg je daar vlot een gericht antwoord op. Of ik ook nadelen zie? Nog niet, wellicht komt dat als we er langer mee werken. Maar ik heb er alle vertrouwen in.”

Wilt u meer weten over Schulinck Omgevingsrecht?

Kijk op Schulinck.nl/schulinck-omgevingsrecht of neem contact op met accountmanagement:

Gemeente Bronckhorst is tevreden over Schulinck Omgevingsrecht