Gemeente Alkmaar gebruikt Schulinck Wmo

“In één oogopslag alle juiste bepalingen bij elkaar, dat vinden wij belangrijk.”

De gemeente Alkmaar is met iets meer dan 108.500 inwoners de vijfde stad van Noord-Holland. In het Sociaal Domein werkt de gemeente samen met gemeenten uit de regio. Er is intergemeentelijke sociale dienst voor inwoners van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk en op het gebied van de Wmo en Jeugd werken zelfs zeven regionale gemeenten met elkaar samen. Deze gemeenten kozen ervoor om allemaal gebruik te maken van Schulinck Participatiewet, Jeugd en Wmo. Over het werken met deze laatste binnen een regionale samenwerking vertelt Gerard Wilts, Beleidsadviseur Wmo bij de gemeente Alkmaar.

Jaren geleden werkte de gemeente Alkmaar met een papieren handboek met beleidsregels en werkinstructies, dat handmatig werden bijgehouden. De gemeente wilde digitaliseren en zocht naar een systeem waarin landelijk en eigen beleid netjes geordend zouden zijn te vinden. Wilts doet zijn best zich te herinneren hoe en waarom de keuze toen op Wolters Kluwer is gevallen. “We hebben een presentatie gehad met een clubje medewerkers van de gemeente, waar ook mensen van de front office bij waren,” zegt hij peinzend. “Of er ook met andere partijen is gesproken? Ik kan het me niet herinneren. De aanschaf en inrichting van Schulinck Wmo was een heel glad en natuurlijk proces. We zijn nauw bij de inrichting ervan betrokken geweest. Dat heeft ertoe geleid dat ook de front office collega’s er allemaal heel blij mee zijn: wij zijn een gelukkige gebruiker.”

Wilt u meer weten over Schulinck Wmo?

Kijk op www.schulinck.nl/schulinck-wmo of neem contact op met accountmanagement

Voor meer informatie bekijk onze online kennisbanken en producten voor gemeenten via www.schulinck.nl/kennisbanken

Gemeente Alkmaar gebruikt Schulinck Wmo