Gemeente Leeuwarden gebruikt Schulinck Inburgering

“Fijn is dat je wet- en regelgeving, jurisprudentie en andere informatie allemaal op één plek hebt. Daarmee heb je een logisch samenhangend geheel.”

Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad van 2018, telt sinds een herindeling per 1 januari 2018 tussen de 115.000 en 120.000 inwoners. Een klein deel daarvan bestaat uit migranten, die verplicht zijn om binnen drie jaar in te burgeren. De gemeente heeft, vanuit de Wet inburgering, de wettelijke verantwoordelijkheid om hen hierin te begeleiden. Als inhoudelijke en praktische hulp bij de uitvoering van deze wet maakt Leeuwarden gebruik van Schulinck Inburgering.

Leeuwarden maakt al lange tijd gebruik van verschillende online kennisbanken. “Uit mijn hoofd vanaf 2004 of 2005,” zegt Johan Hartmann, Senior inkoop- en contractmanager bij de Dienst sociaal domein, sector ondersteuning, van de gemeente Leeuwarden. “Alles op één plaats, via één systeem was destijds de overweging. We namen toen al ons beleid, lokale processen en werkinstrukties op in alle handboeken van Wolters Kluwer. Daar hoorde inburgering ook bij. Met de wijziging van de wet vorig jaar is Schulinck Inburgering voor ons weer heel relevant geworden. In de afgelopen vijf jaar is het gemeentelijk beleid op het gebied van inburgering misschien één keer per jaar gewijzigd. De verwachting is dat dit het komende jaar veel frequenter zal gaan zijn. Ik denk dat we één keer per kwartaal opnieuw gaan kijken of wat er staat nog correct is, of dat het moet worden aangepast. Het onderwerp krijgt nu weer meer aandacht.”

Behandelen volgens hetzelfde protocol

Nieuw beleid wordt door de gemeente zelf in de online kennisbank gezet. Hartmann is applicatiebeheerder van alle online kennisbanken en muteert en schrijft in die hoedanigheid niet zelf. “Ik heb verschillende functies gehad hier binnen de gemeente en eerder bewerkte ik het handboek wel,” legt hij uit. “Inmiddels zijn er twee collega’s die het daadwerkelijke onderhoud doen. In totaal hebben zo’n 120 tot 130 medewerkers toegang tot Schulinck Inburgering. Dat zijn er zo veel omdat er binnen de gemeente Leeuwarden geen aparte casemanagers zijn voor inburgering. De uitvoering wordt gedaan door de casemanagers die ook voor de uitvoering van de Bijstandswet verantwoordelijk zijn. Klanten worden allemaal volgens hetzelfde protocol behandeld. Als je een centrale plek hebt met instructies dan wordt iedere uitvoerende medewerker geacht om daar ook

naar te handelen. Maar eerlijk is eerlijk, dat was natuurlijk ook zo geweest als we een eigen handboek hadden gehad.”

Alles op één plek

De online kennisbank is heel actueel, vindt Hartmann. “Als er wijzigingen in wet- en regelgeving zijn, verschijnen er heel vlot daarna nieuwsberichten over, dus dat is prima. Fijn is dat je wet en regelgeving, jurisprudentie en verschillende andere vormen van informatie op één plek hebt en dat je daarmee een logisch samenhangend geheel hebt. Dat is het voordeel van een groot systeem waarin diverse bronnen onderdeel uitmaken van het grotere geheel. Inhoudelijke nadelen kan ik zo snel niet noemen. We houden natuurlijk wel de financiën in de gaten en blijven altijd kritisch kijken naar wat we afnemen en wat de kosten daarvan zijn.”

“Als er wijzigingen in wet- en regelgeving zijn, verschijnen er heel vlot daarna nieuwsberichten over.”

Advies in gemeente-overstijgende situaties

De gemeente Leeuwarden doet regelmatig een beroep op de Schulinck juridische helpdesk. “Onze vragen zijn vooral juridisch van aard. Ze gaan vaak over nieuwe wet- en regelgeving, maar ook over nieuwe jurisprudentie, waarvan we als gemeente de impact moeilijk in te schatten vinden. Dan vragen we de helpdesk om advies. Dat zijn overigens meestal geen individuele situaties maar juist zaken die de gemeentelijke regelgeving overstijgen.”

Wensen van Leeuwarden

Bij Wolters Kluwer wordt goed geluisterd naar de wensen van de gemeente Leeuwarden, vindt Hartmann. “We hebben nog niet zo lang geleden een paar puntjes onder de aandacht gebracht, een paar minimale wensen wat betreft de zoekfunctie. Er waren wat wijzigingen geweest en ook verschillende andere gemeenten hadden signalen afgegeven over de bruikbaarheid van de nieuwe variant. Daar komt deze week alweer een aanpassing op, naar ik heb begrepen, dus er wordt wel degelijk geluisterd. Wat ik ook heb aangegeven is dat het handig zou zijn om een overkoepelend, boven alle handboeken hangend, gebruikersoverzicht te maken. Dat zou handig zijn in verband met het muteren van rechten van gebruikers. Nu moet dat per handboek. Als applicatiebeheerder van alle hand-

Wilt u meer weten over Schulinck Wmo?

Kijk op https://www.schulinck.nl/schulinck-wmo of neem contact op met accountmanagement.

Gemeente Leeuwarden gebruikt Schulinck Inburgering