Gemeente Leeuwarden gebruikt Schulinck Inburgering

“De wet- en regelgeving, jurisprudentie en andere relevante informatie staan allemaal op één plek. Daarmee heb je een logisch samenhangend geheel.”

Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad van 2018, telt sinds een herindeling per 1 januari 2018 tussen de 115.000 en 120.000 inwoners. Een klein deel daarvan bestaat uit migranten die verplicht zijn om binnen drie jaar in te burgeren. De gemeente heeft, vanuit de Wet inburgering, de wettelijke verantwoordelijkheid om hen hierin te begeleiden. Schulinck Inburgering is hierbij onmisbaar.

Leeuwarden maakt al lange tijd gebruik van diverse online kennisbanken van Wolters Kluwer. “Uit mijn hoofd vanaf 2004 of 2005,” zegt Johan Hartmann, Senior inkoop- en contractmanager bij de Dienst sociaal domein, sector ondersteuning van de gemeente Leeuwarden. “Het doel was: lokaal beleid, lokale processen en werkinstructies op één plaats. Dat gold ook voor inburgering."

Met de wijziging van de Wet inburgering in 2017 is Schulinck Inburgering voor de gemeente Leeuwarden weer heel relevant geworden. "De vijf jaar daarvoor is het gemeentelijk beleid op het gebied van inburgering misschien één keer per jaar gewijzigd. De verwachting is dat dit de komende jaren veel vaker gaat plaatsvinden.”

Behandelen volgens hetzelfde protocol

Nieuw beleid wordt door de gemeente zelf in de online kennisbank gezet. "Twee collega’s doen het daadwerkelijke onderhoud", vertelt Hartmann. In totaal hebben zo’n 120 tot 130 medewerkers toegang tot Schulinck Inburgering. "Dat zijn er zo veel omdat er binnen de gemeente Leeuwarden geen aparte casemanagers zijn voor inburgering. De uitvoering wordt gedaan door de casemanagers die ook voor de uitvoering van de Bijstandswet verantwoordelijk zijn. Als je een centrale plek hebt met instructies, dan wordt iedere uitvoerende medewerker geacht om daar ook naar te handelen. Klanten worden dus allemaal volgens hetzelfde protocol behandeld."

Alles op één plek

De online kennisbank is heel actueel, vindt Hartmann. “Als er wijzigingen in wet- en regelgeving zijn, verschijnen er snel daarna nieuwsberichten over. Verder is het fijn dat je wet- en regelgeving, jurisprudentie en verschillende andere vormen van informatie op één plek hebt. Dat is het voordeel van een groot systeem waarin diverse bronnen onderdeel uitmaken van het grotere geheel. Inhoudelijke nadelen kan ik zo snel niet noemen. We houden natuurlijk wel de financiën in de gaten en blijven altijd kritisch kijken naar wat we afnemen en wat de kosten daarvan zijn.”

“Als er wijzigingen in wet- en regelgeving zijn, verschijnen er snel daarna nieuwsberichten over in de online kennisbank.”

Beroep op Schulinck juridische helpdesk

De gemeente Leeuwarden doet regelmatig een beroep op de Schulinck juridische helpdesk. “Onze vragen zijn vooral juridisch van aard. Ze gaan vaak over nieuwe wet- en regelgeving, maar ook over nieuwe jurisprudentie waarvan de impact voor ons als gemeente moeilijk in te schatten is. Dan vragen we de helpdesk om advies. Overigens zijn het meestal geen individuele situaties maar juist zaken die de grenzen van het lokale beleid overstijgen.”

Wilt u meer weten over Schulinck Inburgering

Voor meer informatie of een (gratis) proefabonnement, kijk op www.schulinck.nl/kennisbanken/schulinckinburgering of neem contact op met het accountmanagement.

Gemeente Leeuwarden gebruikt Schulinck Inburgering